Helbrägdagörelse i försoningen!

T.L. Osborn
Översatt av Lars Wedin


Med en enkelgrund för din tro, så kan du bli helbrägda av Guds kraft NU. Gud är redo att helbrägda dig just där du nu befinner dig. Det är ett faktum, att om du bara vill ge honom detta tillfälle, skall han helbrägdagöra dig fullständigt just nu eller låta tillfrisknandet börja, när du slutat läsa denna traktat.
Du skall tro och bli helbrägda, när du har en grund för tron och vet VAD du skall tro.
Tron kommer, när du vet vad Gud Jhar lovat i sitt ord och vad Kristus har ombesörjti sin död. ”Tron :kommer av att höra . .. Guds ord.” Rom. 10:17 eng.
Kristus ombesörjde helbrägdagörelrse för din kropp, så väl som för din själ i sin död. Det är hans vilja att DU NU skall ha varje välsignelse, som han ombesörjde i sin död.
Både synd och sjukdom är onaturligt. Det är från satan., Det kom när människan gjorde uppror mot Gud. 1 Mos. 3. Syndens straff var döden. Sjukdom var en del av dödsprocessen. Straffet måste till fullo lidas. Guds lag krävde att varje människa led och dog för sin synd.
Men när Gud såg att denna lag krävde att alla skulle dö (eftersom alla hade syndat) dä grep hans barmhäntighet in och han banade äterlösningens väg för DIG. För att återlösa dig så du skulle slippa betala ditt eget straff, gav han sin egen son, Jesus, ooh lade på honom alla dina synder och sjukdomar. Efter att ha lagt ditt straff på Kristus gav han dig möjlighet att bliva fri för evigt.
Gud ”gjorde honom till synd för oss, på det att vi i honom mäbliva rättfändighet från Gud.” 2 Kor. 5:21.
Kristus ”tog VÅRA skröpligheter och bar VÅRA sjukdomar. Matt 8:17 ”Det var VARA krankrheter Han bar, VARA smärtor dem lade han på sig… och genom hans sår bliva vi helade.” Jes. 53:4, 5.
Kristus led straffet för dina synder och bar bort dina sjukdomar. Detta gjorde han för att DU skulle vara fri. Varken dina synder eller dina sjukdomar behöver bäras två gånger. Kristus bar dem en gång. Han bar bort dem. Och NU är du fri. Det är detsamma som att säga att din skuld inte behöver betalas två gånger. Om din vän betalar din skuld åt dig så är din räkning klar och du är fri. Den behöver inte betalas igen. Kristus, din vän har klarat av räkningen. åt dig. Och NU är du fri! ”Han förlåter dig alla dina missgärnin gar och helar alla dina brister.” Ps. 103:3.
Kristus tog DINA synder på sig själv och led ditt straff. Och när du nu tror. att han gjorde det för dig och. bekänner Honom som DIN FRÄLSARE, då är du rättfärdig. DINA synder är borta. Du är frälst! ”Våra synder bar v han i sin kropp upp på korsets trä.” 1 Petr. .2:24
I sin död tog han också DINA sjukdomar på sig själv. Han led dem i ditt ställe för att frigöra dig. När du nu tror att han gjorde det för dig och bekänner honom som DIN HELBRÄGDAGÖRARE, då är DU befriad. DINA sjukdomar är borta. Du är helbrägda! ”Han tog våra skröpligheter och har våra sjukdomar.” Matt 8 :17 Kristi försoning är personlig. Han dog för DIG. Han tog DINA synder. IIan led DINA sjukdomar. När han nu har tagit DINA sjukdomar och burit bort dem, så är DU helad genom hans sår. Pet. 2:24 Detta är inte ett löfte. DET ÄR ETT FAKTUM. Just dessa sjukdomar du lider av har han .redan lidit i ditt ställe. HAN ÖNSKAR ATT DU SKALL ACCEPTERA HANS OFFER a SOM TILLRACKLIGT och vara tasksam mot honom för att han tog din plats. När du rså gör får du uppleva hans Ords kraft och du är helad. Om detta faktum, att Kristus led DITT straff i ditt ställe, är klart för DIG just nu, börja då prisa Honom för DIN frigörelse. Det finns ingen orsak för dig att lida igen, vad Kristus led för dig. Evangeliets stom faktum är, Kristus såsom ställföreträdare, d. v. s. hans lidande i ditt ställe. Varken Gud eller satan kan begära att du skall lida vad Kristus en gång led för dig. Satan kan aldrig med .rätta lägga en synd eller sjukdom på dig, som Kristus för alltid har burit bort, när han led i ditt ställe. Gud kan aldrig begära för något syfte att du skall bära en synd eller sjukdom som lades på Jesus, din ställföreträdare. Alla DINA synder och sjukdomar lades på Kristus. Han bar för evigt bort dem. Fastslå just nu i ditt hjärta att Kristi offer giver dig rätten till helubrägdagörelse. Förstå just nu att helbrägdagörelse tillhör dig. Gör itro anspråk på det. Se upp och tacka honom för att han har lidit dina sjukdomar och plågor. Se dina sjukdomar lagda på honom på korset. Han sårades för din skull och genom hans sår har du blivit helad. Pet. 2:24
Om din vän köper en gåva och i kärlek sänder den till dig, så försöker du inte betala den igen. Du accepterar tacksamt gåvan. Jesus köpte din helbrägdagörelse och sänder den i kärlek till dig. Du behöver inte om igen betala den genom att lida samma sjukdomar som han bar för dig. Acceptera helbrägdagörelsen som en fri gåva. Var tacksam nu. Tacka honom att hans sår var priset för din hälsa.
Om din vän betalar din räkning åt dig och sänder den till dig märkt ”Betalt”, så försöker du inte betala samma räkning om igen. Du accepterar tacksamt din väns betalning. Och du är fri från skulden. Jesus betalade din räkning, mänskligheten var bunden av synd och du var satans slav och var tvungen att lida hans sj ukdomar. Jesus betala.de detta för dig. Bibeln är räkningen och i den står det ”betalt till fullo”. När Jesus sade: ”Det är fullbordat, då var dina syner och sjukdomar bortburn a, Satans anspråk på dig var slut. Jesus sänder dig syndens och sjukdomens räkning märkt ”betalt”. ”Han förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina sjukdomar.” Ps 103:3 eng.
Betala inte denna räkning igen genom att lida dessa sjukdomar. som han redan har lidit. Erkänn med tacksamhet Kristi betalning. Du är helbrägda NU! Tro det.
Evanngeliets stora faktum är Kristus din ställföreträdare gick i döden i ditt ställe. Han tog syndens straff, vilket är döden på sig, vilka är en del i dödsprooessen, på sig. Allt är fullbordat NU. Det är gjort! DU är fri! Du behöver inte om igen ,lida vad Jesus redan lidit. Dina synder och sjukdomar har burits bort. Och du är fri NU! Du är rfrälst och helbrägda NU om du baratror att Kristus intog din plats, att han har bort dina synder och “sjukdomar. Det är fullbordatJ Din räkning är klar. Om detta stora faktum, att Kristus dog i ditt ställe, är klart för dig nu, börja då att handla därefter. ”Stån djävulen emot, så skall han fly. bortfrån eder.” Jak. 4:7
Gör anspråk: på vinsterna som Kristus ombesörjde i sin död. ”Glöm inte ALLA hans vinster”. Ps. 103:.2 eng. Tillåt inte satan att hindra dig frånatt mottaga dessa fria gåvor från Gud. Vad Jesus ombesörjde i sin död tillhör DIG. Han har inte bort sina egna sjukdomar och synder. Han hade inga. Han tog DINA synder och bar DINA sjukdomar. Han förklarar dig fri NU. Gör anspråk på din frihet, din frälsning och din .helbrägdagörelse NU. Erkänn hans död som DIN slutliga betalning till djävulen. Din räkning var där betald för dig. Kämpa trons goda kamp. Var djärv och gör anspråk på vad Kristus i sin död köpte åt dig. Prisa honom för att han till fullo betalade din räkning. Tacka honom .för att han tog DINA sjukdomar och DINA synder. Gläds över DINfrihet. Gör vad du icke tidigare kunde göra. ”Så ock tron i sig självbdöd, om den icke har med sig gärningar.” Jak. 2:17 Om dina lungor var sjuka, bruka dem nu, andas djupt och prisa Gud. Om din mage var sjuk, ät NU vad du önskar i Jesu namn. Han betalade för din helbrägdagörelse och f rigjorde dig från satans band. Om dina öron var döva, pröva dem nu, lyssna och hör. Om du var sängliggande, res dig nu i Jesu namn och var helbrägda. Låt din tro handla,
Var tacksam! Fröjdas över din frihet. Handla på Hans ord. Gör det NU! Han vakar över sitt ord för att uppfylla det. Jer 1:12. Han iakttager dig och när han” Ser att du handlar på hans ord, låter han dig uppleva Ordets man. ACCEPTERA. HANS ORD SOM FRIHETENS DOKUMENT SKRIVET SÄRSKILT FÖR DIG. ”Skeeder efter eder tro.” Matt. 9:29

Föregående inlägg Benen blev lika långa
Nästa inlägg Kraft till seger

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x