Jesus allena

Henning Thulin ”Jag jag är den, som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg.” Jes. 43:25. Detta löfte gäller än i dag. Jag upplevde i ensamheten en underbar frälsning genom Jesu namn den 21 aug. 1931 i Junosuando prästgård. Då var jag Fortsätt läsa

Nytestamentlig väckelse

Av W. Grant Översatt av H. Alexis Varför har vi inte väckelse i våra församlingar, och varför finns det så många splittringar? De flesta församlingar är splittringsrörelser eller skärvor från andra kyrkor. Den person, som bildar en ny församling kommer, som det synes, från en annan församling. Människor undrar varför Fortsätt läsa

“Elden brinner lika härligt nu som förr”

Från Norrköping och Örebro DOP I NORRKÖPING Lördagen den 16:e juni förrättades dop i Norrköping då 2 nyfrälsta ungdomar döptes. till Kristus. Lokalen på Gamla Rådstugugatan, där den transportabla dopbassängen placerats, var fullsatt och väckelsens Ande var härligt utgjuten. Broder Elof Johansson vars son nu skulle döpas vittnade inspirerat och Fortsätt läsa

“Bröder vad skola vi göra?”

Erik Gunnar Eriksson Denna fråga ställdes av de människor, ‘som lyssnade till det budskap, som Petrus förkunnade på pingstdagen i Jerusalem. I denna religiösa stad ‘hade något inträffat, som hade satt människorna i rörelse. Något utöver det vanliga. hade. hänt. Vad var det då som hänt? Jo, etUhunndra’tjugu av Jesu Fortsätt läsa

“Frikyrklig samling”

Arne Imsen Ett nytt frikyrkligt väckelseinitiativ, som blivit kallat Frikyrklig samling, bar i dagarna satts i verket. Under några dagar har en konferens för frikyrklig ungdom hållits här i Örebro. Tyvärr hade jag icke tillfälle att vara med i några av dessa sammankomster, men av ,de rapporter, som jag tagit Fortsätt läsa