Midnattsropet nr 6 1962

Helbrägdagörelse i försoningenT. L. Osborn Kraft till segerAnne Björg Imsen Frikyrklig samlingArne Imsen Han kommer till SverigeAnnalisa Qvarfordt Bröder vad skola vi göraErik Gunnar Eriksson Elden brinner lika härligt nu som förrAgne Bark, Donald Bergagård Nytestamentlig väckelseW. Grant Från KenyaGunnar Eklund, Margareta Eklund Jesus allenaHenning Thulin

Midnattsropet nr 2 1960

Se, jag bådar eder en stor glädjeTage Nilsson Det gäller MidnattsropetArne Imsen Guds dyrbara gåvor förkastasRed. Norman Gordon Församlingar vi ej bör tillhöraT. B. Barratt Se på Jesus!Werner Sällström Framgångsrik evangeliseringT. L. Osborn Himmel eller helvete?Agne Bark Kenya tros missionOscar A. Karlsson Herrens ord hade mäktig framgång!Donald Bergagård, Werner Marklund Fortsätt läsa

Tro!

T. L. OSBORN Många beder om Välsignelser, som Gud har lovat, men de kommer inte att tro att de har mottagit svaret, förrän de kan känna och se det. Detta är inte tro. Tro, betyder att du är övertygad att vad Gud lovade, och det som du bad om, är Fortsätt läsa

FRAMGÅNGSRIK EVANGELISERING

T. L. OSBORN i ”Faith”: Det finns tre faktorer inbegrip- na i framgångsrik evangelisering De är levande porträtterade i den första församlingen. Dessa full- ständiga kompetenter skall tillsam- mans sätta i rörelse segerrik evan- gelisering var som helst på jorden. Redogörelserna för evangelisering- en, bevarade åt oss i apostlagär- ningarna Fortsätt läsa