Tro nu! Handla nu!

OBS! Denna text är konverterad till sökbar text med s.k. OCR-teknologi. Det innebär tyvärr att det finns väldigt många bokstäver och andra tecken som hamnar fel. Vår förhoppning är dock att texten ska vara begriplig. Är det något sammanhang du absolut inte får ihop, så är rådet att kolla i PDF-versionen av respektive nummer.

Av Lars Wedin

Tiden är kort härefter. Bibeln säger så. Tidshändelserna utvisar det. Vad som ska göras måste göras NU. Vi få icke låta otron hindra oss på något sätt. Nu är det tid att TRO. Tro större ting. VÃGA STÖRRE TING. Du Herrens stridsman gå åstad NU! Gör NU vad du inte har gjort förr. Bed NU om större ting. Tro NU större ting. Planlägg NU större ting.

Gud vill NU fylla oss med mera av sin heliga Ande. Tro  det! Förvänta det! Mottag det!

Gud vill NU uppenbara mera av sin nådeshärlighet. Ja, han gör det, halleluja! Guds nåd strömmar Över ärliga, längtande själar till ett härligt, segerrikt, kristuslikt, överflödande liv.

Gud vill NU göra saker och ting som han inte tidigare gjort: tecken, under och kraftgärningar av icke vanligt slag. Tro det! Förvänta det! Gud vare lov, DET SKER!

Gud vill NU rena oss till hela vår varelse: ande, kropp och själ, och göra oss kristuslika i ALLA stycken. Guds avbilder i denna världen, fulla av ande och vishet. Ja, Gud förmår. Tro det! NU är Gud verksam.

HANDLA på Guds löften. Gå framåt. Se framåt. Gör NU vad du inte ha vågat förr. Gör det i förtröstan på Herren. Han är med dig. Låt inte ”förnuftets svin” ödelägga troslivet. Låt inte skeptiska människor hindra dig. Låt inte ”förståndiga” personer gjuta otro i din själ. Låt inte ”Visa” människor hindra dig att gå framåt. Gå NU i Jesu namn. Var djärv! Var frimodig! Brinn för Gud NU. Tiden är kort härefter. Den nuvarande världsordningen går mot sitt slut. Vad som ska göras för Guds rike måste göras NU. Och av DIG. Gör det då,  smått eller stort, i Jesu namn.
Lars Wedin.

Föregående inlägg Första Maranata-mötet i Huskvarna
Nästa inlägg TRONS KAMP

Relaterade inlägg