TRONS KAMP

OBS! Denna text är konverterad till sökbar text med s.k. OCR-teknologi. Det innebär tyvärr att det finns väldigt många bokstäver och andra tecken som hamnar fel. Vår förhoppning är dock att texten ska vara begriplig. Är det något sammanhang du absolut inte får ihop, så är rådet att kolla i PDF-versionen av respektive nummer.Av H. Thulin

Forls. från föregående nummer

Vad åstadkommer då bönen? Bönen åstadkommer UNDER, stora under, mäktiga under. Vi kunna ej stillfullo fatta, vilka stora ting som sker i bönen. En gång skall t.o.m. jublet och lovsången i himmelen tystna en halv timma och hela himmelen skall stå slagen av häpnad och förundran över vad »de heligas böner åstadkommit.

Det finns otaliga vittnesbörd om bönens underbara verk-an. Låt oss först lyssna till  VAD JESUS SÄGER.

Det är många som erkänna bönens betydelse, men mena att den endast har subjektivt värde. Man menar därmed att bönen icke inverkar på Gud utan uteslutande på den som heder.

Deras tal, som driver bönens subjektiva värde, känner Vi alla till. ”Man skall inte tvinga Gud”. ”Man skalll inte fresta Gud”. ”Man skall bedja ske din vilja” 0. s. v.

Det är klart, att vi skall böja oss för Guds vilja men det underbara med den verkliga bönen är, att den kan inverka på Gud och tom. ändra på Gud-s rådslut. Det säger Jesus.

Han har framhållit klart och tydligt, att vi skall vänta verklig bönhörelse. ”Bedjen och I skolen få, söken 0th I skeden finna, klappen ooh för Eder skall varda upplåtet”.

Tanken att verkligen kunna inverka på Gud, att Vinna eller att omstämma Gud, får ett särskilt åskådligt uttryck -i liknelsen om den enträgna änkan med vilken Jesus illustrerar sina uppmaningar att bedja utan att förtrörttas.

Om en orättfändig domare hjälper en änka för att bli fri från hennes besvärliga böner, hur mycket mer skall inte då Vår himmelske Fader, vars väsen är goxdhet, uppfylla sina tjänares innerliga önskningar, ”ja”, säger Jesus, ”han skall snart .skaffa dem räet.”

Jesus själv är ett levande föredöme för oss att bedja. Det hände ibland att han: gick bort i ensamheten och bad natten igenom.

Jesus har icke gjort några i-nskränkningar. Han har tvärt om  sagt, att vi får bedja om vad som  helst så skall vi få det.

Men det är två villkor för att få bönhönelse. Först och främst måste vi leva i  RENHET.

Vi får icke ha någon medveten synd i våra hjäntan. Detta hindrar bönhörelse. Icke ens oförsonlighet och bitterhet mot dem som gjort oss orförränter få vi bära i våra hjärtan. Jesus säger: ”När I stån och bedjen så förlåten, om I baven något emot någon, för att också Eder Fader som är i himmelen må förlåta Eder edra synder.”

Forts. i nästa nummer.

Föregående inlägg Tro nu! Handla nu!
Nästa inlägg FRÅN LINKÖPING

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x