Beredskap

Vittnesbörd av Bengt Lindroos

När vi samlas är givetvis vår avsikt att ge varandra något som rustar oss för framtiden så vi kan fullborda den uppgift Jesus gett oss i tiden. Och även att förmedla något till dig som ännu inte tagit emot Jesus, något som väcker ditt hjärta över att du behöver bli frälst. Vi vet att Jesus har lidit och dött för våra synder och därför finns frälsning och nåd att få.Jag tänkte på vad det innebär att ha beredskap och ska läsa några ord som handlar om det. ”Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande”, sa Jesus till sina lärjungar. (Luk 12:35)Och i ett annat ord sa Paulus till församlingen i Efesus:

-Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. (Ef 6:14-15)

Jag tänkte just på det här att spänna bältet omkring sina höfter. Det var samma uttryck som Jesus använde i Lukas evangelium. Så har vi ett uttryck som Petrus använder: ”Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras”. (1 Petr 1:13) Detta uttryck kommer från andra Mosebok 12. Det vi får läsa här är väldigt grundläggande, en förebild för vår frälsning. Det är så fantastiskt att se Guds plan med sitt folk. Överallt, var vi än läser i Gamla Testamentet ser vi förebilder för Jesus och frälsningen. Gud ger instruktioner till sitt folk hur de ska göra för att bli befriade från Egyptens fångenskap. Instruktionerna om påskalammet vet vi är förebild för Jesus. Det felfria lammet man skulle offra. Uttrycket att spänna bältet om livet läser vi i det sammanhanget. Gud ger instruktioner om hur man ska äta påskalammet. Jesus själv säger vid ett tillfälle: Den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod kan inte vara min lärjunge. Han sa vidare: Jag är livets bröd. Jesus vill tala också till oss om att det är väldigt viktigt att vi har beredskap, att vi är beredda, och gör som han säger i sitt Ord för att vi ska kunna vara hans lärjungar och fullfölja det uppdrag vi fått. Så här står det om påskalammet:

-På detta sätt skall det ätas: Ni skall ha kläderna uppfästa med bältet kring höfterna och ha skor på fötterna och stav i handen. Och ni skall äta det snabbt. Detta är HERRENS påsk. (2 Mos 12:11)

Petrus skrev att vi ska sätta vårt hopp helt och fullt till den nåd som ska komma oss till del när Jesus Kristus uppenbaras. Israels folk satte sitt hopp till att blodet var struket på dörrposterna och att när han som kom för att döda allt förstfött, gick förbi deras hus bara för att blodet var struket på dörrposterna. Det var bara tack vare att de lydde Guds instruktioner där, så blev Israels folk räddat. Så är det också för oss. Tack vare Jesu blod så får vi när domen kommer, när Jesus kommer tillbaka, bli räddade. På grund av Jesu blod har våra synder blivit utplånade. Det ska vi sätta vårt hopp till. Det är en del av vår beredskap att ha detta hopp, så att vi kan vara lärjungar i denna tid och visa människor till Jesus. Det ville jag dela med mig åt er. Amen.

Föregående inlägg Nummer 3 2007
Nästa inlägg Litauen – fakta och analys

Relaterade inlägg