“Och Herrens ord hade framgång”

Väckelsens eld brinner – själar blir frälsta – döpta i vatten och helig Ande – och sjuka blir helade

”Han som upplåter och ingen kan tillsluta.” Uppb. 3:7.

Väckelsens eld brinner i Östgötabygden, och under de senaste veckorna har Herren öppnat en dörr i Motala. Hittills har fem möten hållits där, och bröderna Arne Imsen och Agne Bark har, understödda av respektive församlingars sångarkrafter, mött upp i Motala. Mötena har rönt ett livligt intresse redan från början, och skaran av nyfikna, intresserade och längtande har ökat för varje möte. Många har fått del av förnyelsevågen och några har mött Gud till frälsning. Redan det tredje mötet blev en dopförrättning, som hölls lördagen den 7 april i Norra Skolans matsal. Ett sjuttiotal sångare från Örebro och Norrköping hade mött upp, och efter en sångstund på torget, som trots att den inte var annonserad, samlade en hel del folk, fortsatte vi i lokalen, som var helt fullsatt. De unga bröderna Kurt Petersén och Bo Westerberg vittnade friskt och inspirerat om Jesus. Och sångarskaran lät övernogslivets fröjd strömma ut i sången. Broder Josef Granstrand från Jönköpings Fria avgav även ett härligt vittnesbörd. Det var jubel och lovsångsmöte från början till slut. Arne Imsen predikade enkelt men kraftfullt om vägen till frigörelse. Dopförrättningen fick en något ovanlig prägel då vi p. g. a. en fem milimeter för smal dörr inte lyckades få in dopbassängen i lokalen. Därför fick dopet förrättas ute i det fria. Intresset var emellertid så stort, att folket som till största delen utrymt lokalen, ånyo gick in tillsammans men en hel del som inte tidigare varit på mötet. Predikan, sång och bön fortsatte till in emot klockan elva. Då hade flera sökt Gud till frälsning och förnyelse.
Ett av de senaste mötena var förlagt till Rivolilokalen, där bröderna ErikGunnar Eriksson och Donald Bergagård levererade en kraftig salva ur evangelii kanon och flera sökte sig fram för att mottaga hälsa och förnyelse från Jesus.
Vi väntar att allt flera skall bli väckelsebärare och förebedjare i detta härliga verk, som Herren har begynt. Om evangeliet skall behålla sin ursprungliga friskhet och kraft, skall man akta sig för att låsa fast det inom några samfundsskrankor. Det måste ut till folket. Ut för att fylla detta skriande behov av väckelsekraft och frigörelse. Kristen, res dig från din vanmäktiga ställning! Låt Herrens Ande genomsyra dig med sin friskhet, sundhet och kraft. Vidga ditt hjärta! Spräng din snäva cirkel och bliv en frigjord, effektiv själavinnare. Herren kallar dig till befrielsetjänsten! Tiden är kort! Låt mänsklig hänsyn fara! Snart kommer natten, då ingen kan verka.
Agne Bark

Ovanstående artikel var avsedd för föregående nummer men på grund av platsbrist fick den stå över.
De senaste veckorna har bröderna LarsÅke Johansson, Bo Westerberg och Kurt Petersén verkat i Motala. De har vittnat och sjungit tillsammans med andra vänner från Örebro. Skaror har samlats för att lyssna till det enkla, frigörande evangeliet. Flera har fått möta Gud till sina kroppar och blivit förnyade i Anden. Någon har även blivit frälst. Herren lever och han står vid sina löften om vi frimodigt går fram på hans ord. Herren behöver villiga tjänare till sin skörd.
Red.

DOP I JÖNKÖPING
Söndagen den 13 maj kom den transportabla ”dopgraven” till användning igen, då fyra personer döptes av Donald Bergagård vid möte i Rigoletto, Jönköping. I mötet, som hade samlat fullt hus, talade broder Erik Gunnar Eriksson tillsammans med sångarna. Det var gripande att se den stora skara av ofrälsta som var med i detta möte. Många var gripna till tårar, och flera står nära avgörandet att uppleva frälsning.

MÄKTIGA MÖTEN I PÅSKKONFERENSEN, Jönköping
I påskhelgen hade Jönköpings Fria Församling inbjudit till konferens i Jönköping. Tillströmningen av besökande var stor. Närmare fyra tusen beräknas ha lyssnat till Guds ord i fem möten, vilket är att räkna som ett stort tacksägelseämne. Bröderna Richard Hansen från Kanada, Arne Imsen, Örebro, Erik Gunnar Eriksson, Örnsköldsvik, Jacob Dybvik, Norge, har med inspiration och glöd förkunnat det fri* görande evangeliet.
Första mötet hölls påskafton i KFUM:s hörsal, som fylldes så att många fick vända om i brist på plats. Eriksson och Dybvik talade i det mötet. En underbar frigörelse och kraft präglade detta möte och många sjuka och långtande sökte sig fram till förbön.
Påskdagen hölls två möten i Idrottshuset, vilket församlingen hade hyrt för första gången. Det blir troligen inte den sista. Det var en gripande syn, att se människorna som den dagen strömmade till Idrottshuset. Den stora skaran vittnar om den längtan som finns efter Guds kraft. I mötena predikade broder Hansen och bad för de behövande.
På annandagen hölls mötena i Rigoletto, Folkets hus. I förmiddagsmötet predikade broder Imsen, och fick verkligen nåd av Gud att bara fram ett aktuellt budskap. Det blev en gripande stund. Undervisningen var ren och klar, så flera yttrade att de aldrig hört så förut. På eftermiddagen var lokalen till bristningsgränsen fylld av folk, så att många fick stå hela mötet. Broder Hansen fick även då frambära ett levande budskap med överbevisande och frigörande kraft. Den leva Andens dop och helbrägda» och lovsången brusade starkt till Herrens ära. Många sjuka och längtande fick den gången uppleva Andes dop och helbrägdagörelse. En kvinna, som hade canser blev underbart helad genom Guds fraft, Halleluja!
I mötena har en trogen och Andesmord sångarskara medverkat till stor och rik välsignelse, tillsammans med Donald Bergagård, m. fl. För allt som Gud gjort, skall han allena ha ära och pris. Och vi tror att denna härliga väckelse skall öka i kraft till dess Jesus kommer för att hämta hem sin egen brud: församlingen. Maranata!
Donald Bergagård

FÖRSTA MÖTET I VETLANDA
Lördagen den 12 maj hade Vi vårt första ,möte i Vetlanda. Lov kalen, som rymmer något över hundra personer var fullsatt. En underbar kraft och frigörelsepräglade detta första möte. Många prisade Gud och var glada över detta tillfälle. Erik Gunnar Eriksson och Donald Bergagård m. fl. talade och sjöng i mötet. Flera begärde förbön i eftermötet för olika behov. Eftersom det var många som önskade att vi skulle komma tillbaka till Vetlanda blir det säkerligen möte igen.

MÖTE I MALMÖ
Det är underbart att se vad Herren har gjort i Malmö. Erik Gunnar Eriksson och jag hade ett möte där torsdagen den 10 maj i IOGTlokalen, Stortorget. Många hörsammade inbjudan och det blev fullt hus. En underbar frigörelsens ande var rådande och flera fick uppleva Guds kraft. Låt oss bedja att Guds kraft blir mäktigt uppenbar i den skånska ”huvudstaden”.
Donald Bergagård

Från Stockholms horisont
En tidig vårdag, närmare bestämt långfredagen, for sångare från Örebro på en sångarresa till huvudstaden. Intresset var stort för denna resa, och ‘bussen fylldes snabbt med glada ungdomar. När vi anlände, upptäckte vi till vår glädje, att de annonserade mötena iChinateatern vid Norrmalmstorg, rönte ett minst lika stort intresse från stockholmarnas sida. Den stora lokalen fylldes av intresserade, nyfikna, förvånade och längtande åhörare.
Två möten hölls i Chinateatern, på eftermiddagen och kvällen. Broder Rickard Hansen var med och förkunnade Ordet liksom bröderna Arne Imsen, D0nald Bergagård och Erik Gunnar Eriksson. Några av de nyfrälsta från Örebro vittnade friskt och härligt om sin upplevelse. Allt eftersom mötet fortgick steg jubelsången från både sångare och åhörare. Många fick möta Gud i dessa möten. Några blev härligt frälsta. En ung syster ville genast vittna för andra om sin frälsning, vilket hon också gjorde. Det är fint, när man blir själavinnare omedelbart.
Den 28 april hölls åter möten i Stockholm. Denna gång gästade vi Kungshallen, som ligger mitt i hjärtat av Stockholm. En ypperlig lokal för evangeliska möten. Där fick vi ropa ut Maranata (Jesus kommer snart) mitt i denna syndiga stad. Långt före mötets början stod man i kö och väntade att få komma in. Lokalen fylldes även denna gång ända till trängsel. Många fick stå, men det hindrade inte, att man stod kvar hela tiden. Det första mötet började 19.30. Många hade kommit för att endast bevista detta möte, men det gick inte att fara hem. 22.30 hade vi ett nattmöte, och det var förvånansvärt många äldre, som stannade kvar. Ja, mötet drog ut, och klockan blev nästan ett på natten, men ingen ville gå hem. Vi måste dock till slut bryta upp. Det var många som glädjestrålande tackade Jesus för vad han gjort i mötena och hälsade oss välkomna tillbaka. Inte få är de brev och telefonpåringningar vi fått, som vittnar om, att Jesus verkar även i vår huvudstad. Du som har bönens Ande, bed för denna väckelse! Att Gud får komma till i vår syndiga huvudstad. Där om någonstans behöver Guds kraft bli uppenbar till förlossning för arma syndaträlar och torra kristna, som fastnat i former och traditioner. Gud vill mirakelväckelse!
Britta Imsen

Föregående inlägg Nutidens Baruk
Nästa inlägg Vill Du bli fri?

Relaterade inlägg