Jesus har makt!

Vittnesbörd av Einar Lindroos

Jag tänkte på ett bibelord:
-Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.” (Matt 28:18)
Det är många som har kommit och sagt: Jag har funnit människornas ursprung och jordens ursprung – kom och hör på mig. Kom och bli mina lärjungar.
Det är många som har menat att de har funnit meningen med livet – och många läror hit och dit. Men Jesus säger inte ”Nu har jag funnit hur vi ska göra det”. Han säger: Mig är given all makt i himmel och på jord. Och idag har du möjlighet att bli en Jesu lärjunge. Du kan sitta ner och höra på hans ord, finna att Jesus har makt till att frälsa dig. Han har makt till att förlåta dina synder. Du kan få frid med Gud. Kom till Jesus idag! Amen.

Föregående inlägg Guds nåds uppenbarelse
Nästa inlägg Jesus – syndarens vän!

Relaterade inlägg