Är du med i Herrens strid?

Appell av Gertrud Johansson

Jag är väldigt tacksam för denna konferens. Jag har upplevt det rikt. Vi har hört väldigt mycket allvarliga gudsord till oss. Jag har tänkt på ett kapitel i första Krönikebokens tolfte kapitel. Där står det om den tid kung David var smord till konung, men han fick vara i flykt på grund av kung Saul.

-Och dessa voro de som kommo till David i Siklag, medan han ännu höll sig undan för Saul, Kis’ son; de hörde till de hjältar som bistodo honom under kriget. De voro väpnade med båge och skickliga i att, både med höger och med vänster hand, slunga stenar och avskjuta pilar från bågen. Av Sauls stamfränder …

och så uppräknas de som var med honom. Och längre fram:

-Och av gaditerna avföllo några och gingo till David i bergfästet i öknen, tappra män, krigsmän skickliga att strida, rustade med sköld och spjut; de hade en uppsyn såsom lejon och voro snabba såsom gaseller på bergen. (v 8):

Och ännu några versar framåt:

– Dessa hörde till Gads barn och till de förnämsta i hären; den ringaste av dem var ensam så god som hundra, men den ypperste så god som tusen. (v 14)

Detta är en bild på människor som kommer till Jesus. När vi kommer till Jesus blir vi insatta i en strid. Här är vi i en värld där denna världens furste styr och ställer, men vi hör till en annan konung. Vi hör till David, som är bilden på Jesus, vår konung. När vi kommer till Jesus, kommer vi in i en strid. Men dessa kom till David. Det står att de var skickliga, att de var hjältar. Att de var hjältar, tror jag berodde på att de höll sig till David. Du blir en hjälte om du håller dig till Jesus. Om Jesus får vara konung i ditt liv, så blir du en hjälte. Inte för att du är så stor och stark och modig, men på grund av att han är din konung och skickliggör dig till sin strid. Han utrustar oss med vad vi behöver för denna strid tillsammans med honom.

Och David frågade männen som kom:

– Om I kommen till mig i fredlig avsikt och viljen bistå mig, så är mitt hjärta redo till förening med eder; men om I kommen för att förråda mig åt mina ovänner, fastän ingen orätt är i mina händer, då må våra fäders Gud se därtill och straffa det.

Men Amasai, den förnämste bland de trettio, hade blivit beklädd med andekraft, och han sade: “Dina äro vi, David, och med dig stå vi, du Isais son. Frid vare med dig, frid, och frid vare med dem som bistå dig ty din Gud har bistått dig!” Och David tog emot dem och gav dem plats bland de förnämsta i sin skara.

Kan vi säga som de här männen: Dina äro vi, med dig stå vi. Kan vi säga så till Jesus idag? Är vi på hans sida? Står vi rustade med hans rustning i hans här? Är vi villiga att, som de här männen, göra Jesus till konung i våra liv?

Det står i vers 38:

-Alla dessa krigsmän, ordnade till strid, kommo i sina hjärtans hängivenhet till Hebron för att göra David till konung över hela Israel. Också hela det övriga Israel var enigt i att göra David till konung.

De kom i sitt hjärtas hängivenhet. Hur är det med ditt hjärta? Är det hängivet till Jesus?

Jag tycker dessa dagar har lärt oss förstå att vi måste göra Jesus till Herre. Det var ett bibelstudium under veckan om att Jesus måste få bli Herre i våra liv. Han måste vara den konung vi har; så vi inte följer med andra, så att vi inte förråder Jesus så att vi håller litet grand med fienden. Vi måste hålla helt med Jesus, vara helt på Jesu sida så att våra liv blir helt införsatta med honom och vi får vara med honom där han är och göra honom till konung i våra hjärtan. Det står att:

-Dag efter dag kommo nämligen allt flera till David för att bistå honom, så att hans läger blev övermåttan stort. (v 22)

och längre fram:

-av Isaskars barn kommo män som väl förstodo tidstecknen och insågo vad Israel borde göra (v 32)

Tänk att Guds ande kan visa oss vad som behöver göras den här tiden! Jag tycker Guds ande har talat till oss dessa dagar om vad som behöver göras i den tid vi är insatta i. Vi har hört så mycket om vad som sker i vårt land och i vår stad, bland vårt folk, så vi måste förstå vad som behöver göras. Vi behöver söka Jesus, komma till honom och vara där han är, bli beklädda med hans Andes kraft.

Gideon fick ta itu med avgudastyggelserna i sitt eget hem. Efter det att han tagit itu med avgudastyggelserna blev han beklädd med Guds andes kraft. Det är vad vi behöver idag; vi behöver bli beklädda med Guds andes kraft så vi kan strida den strid vi är insatta i efter Guds vilja, och bistå honom i denna kamp. Du och jag är ingenting stort i oss själva, men vi blir hjältar därför att vi blir som dem det talas om i Hebréerbrevet 11. Genom tron får vi komma till Herren och bli beklädda med Guds Andes kraft och vara stridsmän i denna tid så att vi vinner segrar för Guds rike. Vi kan få rycka loss människor ur detta hemska som håller på att hända i tiden, så att de får komma till Jesus.

I vers 39 står det så här:

– Och de voro där hos David i tre dagar och åto och drucko, ty deras bröder hade försett dem med livsmedel.

Och så står det uppräknat vad de fick äta, och därefter:

-….ty glädje rådde i Israel.

Det är en glädje att få komma tillsammans, och vi får styrka oss med märgstarka rätter vid Guds bord när vi är tillsammans. Vi får höra Guds Ord, vi får höra vittnesbörden av syskonen, och vi får styrka när vi ser att flera syskon är med på vägen och strider var och en på sin plats. Vi blir styrkta och styrks av det Guds Ord vi får äta av varje dag.

Må vi göra Jesus till konung i våra liv, och ingen annan. Vara helt på hans sida, överlämna hela vårt liv med allt vi har, med all vår kraft i hans händer. Då kan han göra vad vi inte förmår. Då får vi leva Andens nya liv tillsammans med honom. Det ordnar sig med läran och vandeln om Andens liv får strömma igenom oss. Det växer fram i våra liv om vi har förbindelse med Honom. Denna vecka har talat om att vi behövs var och en i den uppgift Gud satt oss i, det finns ingen undantagen. I Guds rike behöver ingen vara sysslolös, han har en plats och tjänst för oss var och en, en uppgift att utföra. Vi är en liten skara i förhållande till detta stora Stockholm, men med Gud kan vi bliva, som det står om Davids hjältar:

-den ypperste så god som tusen. En människa med Herren är mäktig. En människa med Herren är i majoritet och denna lilla skara med Herren är en mäktig skara, därför att den makt Gud har, har han lagt i oss när vi går med Honom!

Föregående inlägg Församlingen och andevärlden
Nästa inlägg Utan kompromiss!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x