fbpx

Nr 4 2008

Nummer 4 2008 av Midnattsropet innehåller bl.a. reportage från olika satsningar den bakomliggande sommaren. Även undervisning och vittnestbörd.

Se, där är han – Gå inte dit!

Ledare av Berno VidénIstället för att utbedja sig den Ande som formar den troende till att leva för himmelen, med tydlig distans till världen, hänger sig många kristna idag åt allahanda karismatiska experiment för själva njutningens skull.Den ande som Gud ger däremot, är en hjälp till att se klart vad Fortsätt läsa

– Jag har levt ett rikt liv

Reportage av Ulla Näsholm Midnattsropets medarbetare Ulla Näsholm, som dessutom i många år varit Maranataförsamlingens evangelist och missionär, åkte för en tid sedan och hälsade på ett äldre par i Piteå. Dessa syskon hade betytt mycket för Ulla när hon som ung mötte Jesus Kristus till frälsning, och sade ja Fortsätt läsa

Det verkliga livet

Appell av Samuel Hafsahl Frågan är om vi i vårt liv och vår vandel här lever för det tillkommande. Eller om det bara är något vi tror, som inte blir verkligt. Vi kanske har gått över från en tankebyggnad till en annan som är bättre; mera moralisk och god. Har Fortsätt läsa

Utan kompromiss!

Predikan av Michael Hafsahl Jag ska dela med mig en vers ur Matteus evangelium. En märklig vers: -Och från Johannes döparens dagar intill denna stund tränger himmelriket fram med storm, och människor storma fram och rycka det till sig. (Matt 11:12) I den norska bibeln heter det: “Og mennesker som Fortsätt läsa

Är du med i Herrens strid?

Appell av Gertrud Johansson Jag är väldigt tacksam för denna konferens. Jag har upplevt det rikt. Vi har hört väldigt mycket allvarliga gudsord till oss. Jag har tänkt på ett kapitel i första Krönikebokens tolfte kapitel. Där står det om den tid kung David var smord till konung, men han Fortsätt läsa

Församlingen och andevärlden

Predikan av Arne Imsen Andevärlden är en realitet, mer verksam än det vi vanligtvis tänker. Den osynliga andevärlden den synliggöres i sådant som så småningom kan registreras med våra fem sinnen. Vi ser icke makterna som opererar i det fördolda, men vi ser resultatet, verkningarna; de uppenbarar sig praktiskt taget Fortsätt läsa