Några uttalanden av Lewi Pethrus om andliga väckelser

Citat ar böckerna: Medan Du Stjärnorna Räknar, och Hanryckningens Tid.  I boken Medan Du Stjärnorna Räknar, sid. 29, skriver Pethru’s: ”Hur förslappade, rati-o-n-alistiska och sterila kyrkosammanslutningar än kunnat bli genom tiderna, har de aldrig kunnat hindra nya livsströmmar* att flöda fram genom enskilda personer och grupper, som självständigt genom bibelordet Fortsätt läsa

På resa i Norge

Erik Gunnar Eriksson  Jag var i juni månad i tillfälle att göra en predikoresa ‘i Maranata-församlingarna i Norge. Det är ‘trosstärkande att få resa i vårt grannland och se, hur Maranataväckelsen, trots hårt motstånd, bryter fram som en vårflod, som ej går att stoppa. Första mötet i arb-etarföreningens lokal i Fortsätt läsa

Högljudd lovsång polisbevakas

Från Norrköpings-fronten Norrköpings Fria Församling har haft tre veckors tältmöten, som väckt ovanligt stor uppmärksamlhet p. g. a. den, enligt vissa personers :syn på saken, alltför genomträngande och störande ju’beltonen. Klagomålen, som föranledde polisen ‘att närmare undersöka förhållandet, medförde emellert-id inte något ‘ingripande från lagens väktare. Men tidningarna fiek höra Fortsätt läsa