Några uttalanden av Lewi Pethrus om andliga väckelser

Citat ar böckerna: Medan Du Stjärnorna Räknar, och Hanryckningens Tid.  I boken Medan Du Stjärnorna Räknar, sid. 29, skriver Pethru’s: ”Hur förslappade, rati-o-n-alistiska och sterila kyrkosammanslutningar än kunnat bli genom tiderna, har de aldrig kunnat hindra nya livsströmmar* att flöda fram genom enskilda personer och grupper, som självständigt genom bibelordet Fortsätt läsa

På resa i Norge

Erik Gunnar Eriksson  Jag var i juni månad i tillfälle att göra en predikoresa ‘i Maranata-församlingarna i Norge. Det är ‘trosstärkande att få resa i vårt grannland och se, hur Maranataväckelsen, trots hårt motstånd, bryter fram som en vårflod, som ej går att stoppa. Första mötet i arb-etarföreningens lokal i Fortsätt läsa

Till MIDNATTSROPETS läsare

Detta nummer av MIDNATTSROPET går ut i tio tusen exemplar. Säkerligen finns det många som vill vara med och hjälpa oss sprida detta väckelsens organ till alltfler. Skriv eller ring och beställ det antal exemplar, som du önskar. Midnattsropet bereder väg i mångas hjärtan för frigörelse och förnyelse. Många vittnar Fortsätt läsa

Vad jag upplevat i Maranata-väckelsen

Henning Thulin  Idag kom jag att läsa ett avsnitt i min avhandling om pingströrelsen – en avhandling som skall komma ut i en nära framtid. En dansk metodistpastor skildrar mötena i Kristiania i Byposten den 23/3 1907. Hans skildring är belvsande för den spontana och härliga pingstväckelsen under genombrottstiden. När Fortsätt läsa

Högljudd lovsång polisbevakas

Från Norrköpings-fronten Norrköpings Fria Församling har haft tre veckors tältmöten, som väckt ovanligt stor uppmärksamlhet p. g. a. den, enligt vissa personers :syn på saken, alltför genomträngande och störande ju’beltonen. Klagomålen, som föranledde polisen ‘att närmare undersöka förhållandet, medförde emellert-id inte något ‘ingripande från lagens väktare. Men tidningarna fiek höra Fortsätt läsa