Det rätta svaret

Undervisning av Zenonas Vaitkevicius

“Det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus Kristus. Muhammed kan inte frälsa, inte heller Krishna, och inte Buddha. Ingen av dem kan frälsa. Om någon sätter sin tro till dessa profeter, går hans väg till förtappelsen.”

Jag vill läsa ur Apostlagärningarna:
-Någon tid därefter infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna; och han lät hämta Paulus och hörde honom om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och återhållsamhet och om den tillstundande domen, blev Felix förskräckt och sade: ”Gå din väg för denna gång; när jag får läglig tid, vill jag kalla dig till mig.” (Apg 24:25-25)
-…nämligen att Messias skulle lida och, såsom förstlingen av dem som uppstå från de döda, bära budskap om ljuset, såväl till vårt eget folk som till hedningarna. (Apg 26:23)
Jag vill säga några ord om hur vi sprider det evangeliska budskapet. De här exemplen jag läst är bra, för jag har inte hittat på dem själv, utan tagit dem ur Guds ord. Vi ser hur Paulus vittnade för de människor, som hade hans livs öde i sina händer. Han visade inte hänsyn eller anpassade sig till vilka de var, utan han talade till dem om rättfärdighet, den kommande domen, Jesu död och uppståndelse och om omvändelse.
Det som Paulus gjorde, får inte heller vi glömma bort när vi vittnar om Jesus för människorna. Det gäller att tala om Jesu offer. Vi vet inte om vi någonsin får något mer tillfälle att träffa de människor vi talar med, eftersom vi inte vet vad som händer imorgon. Vi ser hur omsorgsfullt Paulus tog tillvara varje tillfälle att lägga fram vad Guds ord säger. När sanningen från Guds ord presenteras, blir det harmoni mellan Anden och Ordet, eftersom Gud alltid talar på Ordets grund. Anden kan inte vara med om vi går utanför vad som sägs i Guds ord. När vi frambär vittnesbördet, måste vi säga till alla att frälsningen bara finns i Jesus.

Ibland kan jag möta människor som noggrant har läst i bibeln, och förväntar mig att få ett intressant samtal eftersom denna människa är kunnig i Guds ord. Men efter några minuter säger kanske personen jag talar med att Jesus Kristus är inte Gud, och att det kan finnas flera vägar till frälsning. Då förstår jag att den här personen inte alls känner till frälsningens väg, och att den helige Ande inte har rört vid honom. När exempelvis frågan kommer upp om muslimerna blir frälsta, så måste vi säga att om de inte omvänder sig och kommer till Jesus Kristus, så kan de inte bli frälsta, det säger Guds ord klart och tydligt. Vägen till frälsning går bara genom Jesus Kristus. Jesus sa själv: Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Han sa också: Jag är dörren in till fåren, den som går in genom mig blir frälst. Jesus är dörren. I Johannes evangeliums tredje kapitel, i Jesu samtal med Nikodemus läser vi också: Den som inte är född på nytt, kan inte se Guds rike.
Om en människa inte tar emot dessa sanningar, så stängs möjligheten till omvändelse.
Vi vet att vi måste svara inför Gud för varje ord vi talat. Om vi inte lägger fram sanningen står vi i skuld, och den människans blod vi underlåtit att vittna för, utkrävs ur vår hand. Därför måste vi alltid klart och tydligt framlägga sanningen, på samma sätt som apostlarna Paulus och Petrus, och andra Jesu vittnen som gått före oss. Det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus Kristus. Muhammed kan inte frälsa, inte heller Krishna, och inte Buddha. Ingen av dem kan frälsa. Om någon sätter sin tro till dessa profeter, går hans väg till förtappelsen. Bara Jesus Kristus, Guds egen son, som kom till denna värld och utgöt sitt eget blod och bar vår synd och dog för vår skull, kan frälsa. Detta måste vi tala om för alla som frågar.
Jag vill också beröra en sak som man i den kristna världen talar om i samband med lovsång. Det finns människor som går in i meditation liknande Hare Krishna, och byter ut Krishna mot Jesus Kristus. De mediterar så på samma sätt, men med Jesu namn. Jag tror det är en hädelse mot Jesus Kristus.
Jag möter människor som säger: Jag är frälst och kommer till paradiset. Men efter tre minuters samtal förstår jag att denna människa är på väg åt rakt motsatt håll. Det är fruktansvärt, eftersom människan är övertygad om att hon är på väg till saligheten. En sådan människa måste vi mana till omvändelse. Det gäller att komma ihåg den första kärleken vi upplevde då Herren rörde vid vårt hjärta. Då vi brann och förmedlade det glada budskapet var vi än var. Vi kanske inte visste så mycket, men vi visste att frälsningen finns bara genom Jesus Kristus. Vi ska därför inte låta oss dras med i olika filosofier och tankegångar. Det är så enkelt och klart att vägen till frälsning är bara genom Jesus Kristus.
Låt oss hålla fast vid Guds Ord, och måtte Gud uppfylla oss med den helige Ande, och göra Ordet levande. Ordet blir som en symfoni då det blir harmoni med Guds ord och Guds Ande som rör vid vår ande. Men när vi tar till oss olika filosofier och tankebyggnader, då vill inte den helige Ande längre vara med i vårt förkunnande. Låt oss bedja att Gud uppfyller oss igen med den första kärleken, så vi utan fruktan förmedlar det glada budskapet och kan ge rätt svar till alla som frågar oss om frälsningens väg. Jesus är den ende i hela världen som kan frälsa! Amen.

Föregående inlägg Mission – en rätt fasta
Nästa inlägg Församlingens hopp om härlighet

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x