Midnattsropet nr 4-09

Nr. 4 2009 av tidningen Midnattsropet Ladda ner PDF Pride nästaLedare av Berno Vidén En förvandlande tro!Emanuel Johansson intervjuar Aivaras Kulišauskas Gud satte fiendskapPredikan av Arne Imsen från 1980 Amos – en obekväm profetröstBibelstudium av Roger Lindroos En hälsning från missionsfältetKarin Vidén skriver från Dominikanska Republiken Ny skollag kriminaliserar svenska Fortsätt läsa

En förvandlande tro!

Emanuel Johansson intervjuar Aivaras Kulišauskas Aivaras Kulišauskas bor och arbetar sedan några år i Maranataförsamlingens storfamiljsgemenskap på Bällsta Missionscenter. Han är inte rädd för att ta sig an olika arbetsuppgifter och ser var behoven finns. Att församlingens bilpool blivit bättre omhändertagen på sistone är t.ex Aivaras förtjänst. Det står också Fortsätt läsa

Gud satte Fiendskap

Predikan av Arne Imsen, införd i MR 1980 Då fallet ägt rum och människan uppvaktats av Guds ärkefiende Lucifer, som är satan, var det med mycket avancerade avsikter satan gick fram. Framförallt ville han ha sin auktoritet, sin maktsfär och sitt välde förevigat med människan såsom sitt speciella redskap. Han Fortsätt läsa

En hälsning från missionsfältet

Karin Vidén skriver från Dominikanska Republiken Frid allesammans!Vill med den här hälsningen informera något om de förberedelser inför kommande skolstart vi har ägnat en hel del tid åt under den bakomliggande veckan.Redan i måndags då Veronica återvände efter att ha kört Berno till flygplatsen, inför hans resa hem till församlingen, Fortsätt läsa

Ny skollag kriminaliserar svenska föräldrar

Text: Karin Vidén Utbildningsminister Jan Björklund presenterade den 15 juni Utbildningsdepartementets skollagsberednings förslag till ny skollag, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Förslaget är sänt på remiss till ca 140 instanser vars svar ska inkomma senast den 1 oktober 2009. Regeringsproposition om ny skollag planeras läggas våren Fortsätt läsa

Reaktioner

MR presenterar här några reaktioner på regeringens förslag till ny skollag Det är besynnerligt med den enorma tilltron till skolinstitutionens positiva betydelse i en människas liv, och tilltron till skolpolitikernas förmåga att göra riktiga bedömningar om vad som är väsentlig kunskap och nödvändiga obligatorier. Det är ju lätt konstaterat att Fortsätt läsa

Glädjefest i Albi då den nya lokalen invigdes

Rapport från Frankrike av Stig Andreasson Stina Fridolfsson introducerar:Jag har haft den stora förmånen att vid tre tillfällen få följa med Åse och Stig Andreasson på resa till Frankrike och besöka några av de församlingar de gjort pionjärinsatser i. Den församling som fått speciell plats i mitt hjärta, är församlingen Fortsätt läsa