Himmelska medborgare med himmelskt uppdrag

Ledare av Berno Vidén

För snart fyrtio år sedan förmedlade Arne Imsen en väckande appell om Jesu tillkommelse. Talet, som bland annat finns med på cd-skivan “Jesus kommer”, var kort och komprimerat och innehöll ett brett spektra av händelser som idag äger större aktualitet än då budskapet förkunnades. Det handlade om den materialistiska kulturens bräckliga grund och snara undergång, något ekonomiska analytiker ofta påminner om idag.

Som en motpol till världens politik, där man med orättfärdighet bygger upp sina välfärdssamhällen, har Gud tagit ut ett folk, som i liv och gärning proklamerar Guds rikes politik som församlingens politik. I församlingen råder Gudsstyre och där härskar rättfärdigheten. Där finns vare sig fattig eller rik, men däremot en förnöjsamhet över Guds dagliga omsorg. Jesus sa:

-Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?

I världen är det militär och ekonomisk styrka som gäller samtidigt som man brottas med interna och mänskligt sett olösliga problem. Kris efter kris med gigantiska konkurser, konfiskerade hem i tusental, soppkök för att överleva, snart också hungerkatastrofer, sådana vi är vana att genom media se på behörigt avstånd, etc. avslöjar den bräckliga verklighet den rika delen av världen befinner sig i.
Orsaken är inte en depression eller en ekonomisk svacka i tillvaron, men att tiden för Guds vrede är inne. Omoral och förfall härskar i världen och grundvalarna är sedan lång tid tillbaka upprivna. För världen återstår inte längre något annat än en Guds dom.

Jesus sa att då allt detta börjar hända, så närmar sig också dagen för Guds barns förlossning. Det gäller att väl ta tillvara de tillfällen som ges och intill änden proklamera det budskap som är det enda som kan ge människan ett sant framtidshopp: Jesus kommer!

Du bär en bild i ditt liv; antingen kejsarens eller Guds. Du kan omöjligt tjäna båda två. Om du av hela ditt hjärta ger Gud vad honom tillhör är du förlorad för världen. I det romerska riket var lojaliteten till kejsarens politik inte förhandlingsbar. Den som inte erkände honom som gudomligt överhuvud utsatte sig själv för omedelbar fara. Då Jesus stod anklagad inför Pontius Pilatus var det landshövdingens lojalitet till kejsaren som bidrog till att den orättfärdiga dödsdomen utverkades. Judarna ropade: “Giver du honom lös, så är du icke kejsarens vän.” Översteprästerna gick så långt i sitt hat mot Jesus att de i lojalitet med det romerska kejsardömet utropade: “Vi hava ingen annan konung än kejsaren.”

Mitt rike är icke av denna världen! sa Jesus. Världen försöker med ena handen fånga Guds barns uppmärksamhet och uttrycker hur väl församlingen behövs för att bygga upp en drägligare värld samtidigt som den med andra handen ivrigt förnekar och motarbetar det som är Guds kraft till frälsning, nämligen korsets budskap. Utan korset kan ingen människa uppleva sann befrielse och rening från synden.

I sitt profetiska tal från 1970 gav Arne Imsen bland annat följande uppfordrande hälsning:

-Vi vet att Jesus kommer. Förmodligen lever du och jag i den generation som kommer att få vara med om detta bokstavligen. Och ändå kan människor ägna sig åt något sådant spegelfäkteri som politiskt arbete och social verksamhet, som inte är någonting annat än ett utanpåverk, när Jesus kommer! Vi vet det här. Gud, hjälp oss så att vi inte gör oss skyldiga till förräderi på det sättet att vi lojalt underordnar oss världens ande och förtiger denna sanning, som behöver ljuda som ett midnattsskri genom hela världen: Jesus Kommer!”

Föregående inlägg De hade toppjobb i Jerusalem
Nästa inlägg Midnattsropet nr 2-09

Relaterade inlägg