Yttrandefrihet endast för följsamma

Saxat ur Berno Vidéns blogg berno.se

“Relationer mellan personer av samma kön är inte normalt.” Så uttalar sig en hög politiker i Dominikanska Republiken. På frågan varför äktenskapet i konstitutionen bör definieras vara mellan en man och en kvinna, svarar samme man så här:
-Av den anledningen att idag så förändrar sig män till kvinnor och kvinnor till män. Jag uttalar mina kriterier helt enkelt; Det är inte äktenskap, oavsett hur du definierar det. Det är mot naturen, och det är inte normalt med relationer mellan personer av samma kön. Helt enkelt.

Artikeln publicerades i en av landets största tidningar och togs emot utan några större protester. Försöker tänka mig in i situationen om en svensk riksdagsledamot skulle följa sin inre övertygelse och i fri demokratisk anda uttrycka en annan åsikt i frågan än den politiskt korrekta. Vilket ramaskri det skulle bli, med krav på avgång, uteslutning ur partiet etc.

Att Litauen nu går ut och öppet varnar för vilka fruktansvärda konsekvenser en homosexuell livsstil medför, har blivit för mycket för svenska politiker. “Sverige måste stoppa…” lyser rubriken i SvD. På samma sätt som man med ojusta metoder tvingat igenom förödande lagar i Sverige, vill man nu i egenskap av EU-ordförande med pekpinne och repressalier hindra ett annat lands demokratiskt lagliga rätt att utifrån sunt förnuft rösta igenom lagar som går emot svenska politikers intressen. Ta bara det här motsägelsefulla argumentet, där SvDs debattörer värnar om yttrandefrihet, men bara för de som är följsamma:
-Yttrandefriheten, rätten till information, mötes- och föreningsfriheten och rätten till frihet från diskriminering på grund av sexuell läggning är några av de rättigheter som hotas.

Guds ord, grunden för flertalet nationers lagstiftning, är ännu mer klarsynt än Litauens parlament. Där talas om att homosexualiteten och andra perversa relationer är en konsekvens av att man trots bättre vetande vänt Gud ryggen och i sitt högmod upphöjer det onormala till norm:

-Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. — Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

Föregående inlägg Förvaltarskap
Nästa inlägg Diskrimineringsdrama i Trondheim

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x