Låt föräldrarna fostra sina barn!

För en tid sedan gjorde sig Dagens Nyheter till språkrör för Stockholms kommuns allt hårdare motstånd mot hemundervisning.
Att kommunalpolitikerna går emot både internationell rätt och svensk lagstiftning i sin avvisande hållning mot hemundervisning är tydligen inte intressant att ta upp till behandling. Tidningen bidrog istället till att kränka de föräldrar som vill ta ansvar för sina barn genom hemundervisning.
Dagens Nyheter har tydligen policyn att attackera allt som kan kopplas till Maranataförsamlingen.
Den här gången reagerade några av hemundervisningens försvarare med att skicka ett öppet brev till DN och berörda myndigheter. Midnattsropet publicerar brevet.

Öppet brev till:

Dagens Nyheter,
Utbildningsnämnden,
Skolinspektionen,
Skolborgarrådet Lotta Edholm

Angående artikel i DN 8:e november “Brommabarn undervisas hemma”
I artikeln kritiseras den kristna friskolan Stefanskolan för att ha låtit fyra elever få undervisning i hemmet. Man påpekar att barnens familjer tillhör Maranata. Vi vill här ge en klarare bild av vad detta handlar om. Enligt sin tro och övertygelse bedriver föräldrarna hemundervisning. Inom Maranatarörelsen har detta skett med framgång i 32 år. Det är också en vanlig företeelse i många länder och visar sig vara en mycket bra undervisningsform. I Sverige ges möjlighet till detta i skollagens kap 10 § 4. Insyn ska medges och prövningar utföras för att kolla barnens kunskapsutveckling. Ansökan kan enligt samma lag göras för ett år i taget. I artikel i DN nämns att föräldrarna fått nej i länsrätt och kammarrätt. Ja, men det gällde läsåret 2008-2009. Innevarande läsår sökte sig föräldrarna till dessa fyra barn till Stefansskolan, som enligt skollagens kap 10 § 5 ansåg att de genom sin egen styrelse kunde besluta om barnens skolgång och därför har ingen rättslig prövning gjorts för läsåret 2009-2010.
Barnen uppvisar mycket goda resultat. Vi menar att Skolinspektionen har fel i sitt beslut eftersom barnen får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Insyn ges och tester utförs fortlöpande, vilket kommunens skolor tidigare inte varit särskilt angelägna om.
Men, Lotta Edholm anser att barn som undervisas hemma är ett problem.
Vad och vems är problemet?
Är det barnens? Nej, i det här fallet är barnen trygga, öppna, glada, harmoniska och frimodiga. De får sin undervisning av ambitiösa och engagerade föräldrar.
Utbildningsnämnden har enligt Lotta Edholm sagt nej till samtliga ansökningar, Varför? Lagtexten säger ju “skall medges”. Problemet verkar vara utbildningsnämndens. Att lagen inte passar den politiska agenda som Lotta Edholm med utbildningsnämnden står för innebär väl inte att den inte ska följas? Att hemundervisningen framstår som ett fullgott alternativ menar vi att prövningar och erfarenhet visar.
Har verkligen utbildningsnämnden rätt att neka i samtliga fall utan lagliga skäl? Man pekar enbart på att skolan är en utmärkt plats för social gemenskap. Är det sant? Har inte många av dagens skolelever en annan uppfattning? Och är skolan den enda tänkbara platsen för social gemenskap? Står det någonstans i lagen att utbildningsnämnden kan besluta om var barnens sociala gemenskap ska tillgodoses?
Frågan om hemundervisning har urartat till att bli enbart en politisk fråga och inte en juridisk.
Engagerade goda föräldrar kommer här i kläm och kränks i sin fostrargärning och sitt fostraransvar. Man vill pressa dem till att rätta sig in i ledet.
Lissabonfördraget är underskrivet och ska snart börja gälla. Hur är det med föräldrarätten inom EU? Kan myndigheter utan orsak köra över enskildas rätt när man enligt sin tro och övertygelse väljer utbildningsform för sina barn? Vi vill och kan inte tro att Sverige är en totalitär stat som sätter sig över egna och internationella lagar för att kväva religionsfrihet och mänskliga rättigheter.
Hemundervisning hör definitivt till dessa rättigheter.

För hemundervisningens sak:
Robin & Lena Widén , Tage & Gertrud Johansson, Emanuel & Gabriella Johansson

Föregående inlägg Världsfrånvänd – och himlatillvänd!
Nästa inlägg Ostrafflig i frid

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x