Ostrafflig i frid

Korta studier i Skriften av Tage Johansson

Bibelns olika begrepp kan lätt bli misstolkade och ibland upplevas svårförstådda. I den tid vi lever, råder det en stor förvirring.
Jag vill i det här bibelstudiet beröra i korta drag vad bibeln lär om sådana begrepp som, rättfärdiggörelse genom tron Rom 5:1, helighet 1 Pet 1:15, en ostrafflig vandel Ps 101:2 och helgelse, Heb 12:14.

1. Rättfärdiggörelsen
genom tron.
Man brukar säga att rättfärdiggörelsen genom tron är detsamma som att man har gjorts färdig på rättslig grund. Det handlar om en tillräknad rättfärdighet, som Gud ger människan som en gåva av nåd. Den har Jesus utverkat genom att han har uppfyllt allt som krävs för att ställa fram människan inför en rättfärdig Gud. Guds son som blev människa gick in under syndarens roll och blev vår rättfärdighet. När vi första gången kom till vår ställföreträdare Jesus blev vi iklädda hans rättfärdighet. Vi blev lika rena som han själv är ren.

2. Helighet
Bibeln framhåller två sidor av helighet. Den ena sidan handlar om en tillräknad helighet. I breven i Nya Testamentet står det att apostlarna hälsar till “de heliga” på den eller den orten, och då handlar det först och främst om den tillräknade heligheten. Det är en punktuell upplevelse liksom pånyttfödelsen, vatten- och andedopet m.m. Den andra sidan av heligheten har att göra med en vandring. Att vandra i helighet är alltså någonting som kan ske kontinuerligt. Paulus skriver i 2 Kor 1:12
-..att vi i denna världen har vandrat i Guds helighet och renhet.

3. En ostrafflig vandel.
Kan man leva i en ostrafflig vandel? Det står i 1917 års övers. i Ps 101:2
-Jag vill föra en ostrafflig vandel där jag bor i mit hus.
I folkbibeln står det “en fullkomlig vandel.” I 1 Pet 1:15 uppmanar aposteln de troende att bli heliga i all deras vandel. Vandel betyder att göra något på ett visst sätt. Det handlar om vår livsstil, våra göranden och låtanden. Ordet ostrafflig kan lätt missförstås. Ordet innebär inte att vi är fullkomliga. Det blir vi först efter förvandlingen.
Kan man då leva i en ostrafflig vandel? Svaret är: Ja. Om så inte vore fallet skulle det inte stå som det gör i 1 Tess 5:23,
-..att hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herre Jesu Kristi tillkommelse.
Att vandra i ostrafflighet innebär att man inte stannar kvar i något som Anden har uppenbarat är fel. Att bevaras ostrafflig betyder alltså att det finns ett botfärdigt sinnelag. Då kan jag uppleva bl.a. hur min själ, mitt viljeliv, renas i lydnad för saningen. 1 Pet.1:22. Nu är det tre områden som skall bevaras ostraffliga, “..hela eder ande och eder själ och eder kropp.” Den som har ett botfärdigt sinnelag är alltid villig att vandra i ljuset och kan bevaras ostrafflig genom blodets renande kraft. Låt oss ta ett exempel. Om man befinner sig på ett fridlyst område där det är förbjudet att plocka blommor utan att veta om detta och sedan blir informerad därom men ändå dagen efter går till området och plockar, då är man straffberättigad. Bilden haltar men har ändå något att säga oss. Så hjälper Anden oss att föra en ostrafflig vandel.

4. Helgelse
Helgelse är inte en förbättring av den gamla människan, den duger bara för korset.
Helgelse betyder att leva avskilt från någonting och invigd till någonting. Helgelsen har två aktörer. Den ena är Gud
-Fridens Gud helge eder till hela eder varelse..” 1 Tess 5:23.
Den andra är vi själva,
-..så låt oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det att vi fullborda vår helgelse i Gudsfruktan.” 2 Kor 7:1.
Helgelse är inget tungt. För den som lever i andlig friskhet och hälsa finns en hunger och törst efter helgelse.
Till sist en förmaning av Petrus:
-Därför, mina älskade, eftersom i förbiden detta, skolen i med all flit sörja för, att i mån för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid.
2 Pet 3:14

Föregående inlägg Låt föräldrarna fostra sina barn!
Nästa inlägg Att bli mer än övervinnare

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x