Frälsning – en förvandlande kraft!

Det enkla vittnesbördet kan hjälpa en människa att finna Gud, att lära känna Gud.  Jag blev född på nytt genom att övertygas om att jag behövde Jesus. Jag förstod det genom människors vittnesbörd, människor som själva blivit födda på nytt och hade upplevt Gud i sina liv. Det var en verklighet bakom deras vittnesbörd, och jag måste pröva det här.
Du kan aldrig finna Gud genom att sätta dig in i teologi. Teologi betyder läran om Gud, vilket i och för sig är bra. Det finns både bra och dålig teologi. Det finns biblisk teologi, det finns kyrklig teologi. Men man finner aldrig Gud så att man kan omfatta honom med sin tanke. Genom att försöka det stänger människan vägen till möjligheten att uppleva Gud, fastän han är lika nära som luften vi andas. Precis så predikade Paulus för atenarna. Han hade gått omkring i staden och sett att de hade olika gudar. Och så fanns en inskrift på ett altare: Åt en okänd gud. Detta kännetecknar människan som inte är född på nytt. Åt en okänd gud. Du kan  aldrig förstå och omfatta Gud med din tanke och ditt intellekt. Och Gud har aldrig förordnat det så att människan skulle få uppleva Gud på den vägen, utan han riktar sig till hjärtat. Mitt personliga vittnesbörd är detta att något talade till mitt hjärta när jag hörde människor vittna om sin förvandling. Någon har fått lämna spritflaskan, andra har lämnat knarket och vad som hörde till det livet. Gud gör sig påmind genom människors personliga vittnesbörd, när de vittnar om något de upplevt. Man har upplevt det man talar om.
Den som är född på nytt, har en upplevelse att vittna om. Det kan visserligen upplevas på olika sätt. Översvallande i känslan, eller en process som efterhand utvecklas i livet.
Jag hade väldigt litet kunskap då jag blev frälst, för jag hade aldrig gått på ett möte. Jag lyssnade till människors vittnesbörd genom kristna radiosändningar på kortvåg i min ungdom. Jag visste ingenting om vad det var att bli född på nytt, men jag tog emot  budskapet. Och då hände något. Jag kunde exempelvis inte fortsätta att svära och när jag hörde andra svära, lät det  fruktansvärt. Det berörde mig påtagligt. Mycket hände med mig. Till och med rökbegäret försvann utan att jag hade tänkt sluta röka. Jag tog min cigarrett dagen efter jag lämnat mig åt Gud, men det smakade illa, som när jag en gång började röka. Tänk att frälsningsupplevelsen kan vara så påtaglig att man mister begäret efter nikotin! Jag blev helbrägdagjord, helt enkelt.
Man kan ha olika upplevelser. En del kan kämpa väldigt med rökbegäret sedan de blivit frälsta. Men lasterna ramlar av efterhand då man går på frälsningens väg. Man har från början upplevt ett liv. Jag fick uppleva  att det kom ett liv in i mitt hjärta. Det här kan inte upplevas genom att man studerar sig fram i teologisk kunskap, eller att man försöker möta Gud och få honom på bättre tankar med att ändra sitt beteendemönster. Alla religioner går ut på att man ska försöka ändra sitt beteende. Det vill säga, religioner handlar om att  något ska förändras utifrån och in. Med frälsningen är det tvärtom. Det är något som sker inifrån och verkar utåt och kommer att märkas utåt. Rakt motsatt det religioner gör gällande. Gud går inte finna i en kyrkolokal eller om du tycker att den eller den kristendomstypen passar dig. Frälsning är att uppleva Gud i sitt liv. Jesus Kristus är den förmedlande länken mellan Gud och människa; han som är försonare och har brutit ned den skiljemur som stod mellan Gud och människan: synden. Den tog Jesus på sig. Han har försonat hela världen med sig själv, som Paulus skriver till Korinterna. Men det är inte många människor som har låtit försona sig med Gud. Vägen är öppen och fri. Gud är inte längre ifrån någon människa än luften vi andas. Det står i Bibeln om att när Paulus predikade i Aten talade han om människorna som offrade till en okänd Gud, någon de inte kände till.
-Den Gud som har gjort världen och allt vad däri är, han som är Herre över himmel och jord, han bor icke i tempel som äro gjorda med händer, ej heller låter han betjäna sig av människohänder, såsom vore han i behov av något, han som själv åt alla giver liv, anda och allt. Och han har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden; och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skola bo – detta för att de skola söka Gud, om de till äventyrs skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom; fastän han ju icke är långt ifrån någon enda av oss. (Apg 17:24-27)
Gud är lika nära som luften du andas! Vägen är öppen för dig att uppleva Gud i ditt liv. Det här kan du uppleva genom att ta emot i tro. Gud är angelägen att frälsa dig, att ta emot dig – om du vill. Det är det som det till syvende och sist handlar om. ”Den som vill han komme, och tage livets vatten fritt och för intet”. Detta budskap kunde bli förverkligat i den stund det blev uttalat av Jesus. Den som tog emot budskapet fick uppleva förvandling.
Jesus mötte en kvinna som begått äktenskapsbrott och blivit tagen på bar gärning. Man ville stena henne enligt Mose lag. Den uppgörelse Jesus har med hennes anklagare, avslöjar människans situation:
-Den som är utan synd, han kaste första stenen.
Men till kvinnan sa han:
-Gå, och synda icke härefter!
Vilken frälsning! Frälsning handlar om en förvandlande kraft! Kvinnan upplevde att nu kan jag lämna det gamla livet bakom mig, för nu har han erbjudit mig ett nytt liv. Precis så var det också med kvinnan vid Sykars brunn. Jesus sa till henne: Den som dricker av det vatten den här världen har att ge blir törstig igen. Människan måste ju fylla sitt tomrum på något sätt.  Men han fortsatte: -Om du tar emot det vatten jag ger, ska du aldrig någonsin törsta mer. Det ska bli en källa som springer upp med evigt liv. Tänk att Gud är så nära! Det handlar bara om att det har uppstått tro i ditt hjärta, så att du kan ta emot honom.
Det uppstod tro i mitt hjärta då jag hörde människor tala om förvandling. Jag blir alltid styrkt i min tro, då jag hör människor vittna om ett förr och ett nu. Sådana vittnesbörd ledde mig att ta emot frälsning. Att tro handlar inte om att du aktiverar din hjärna. Nej, det handlar om, som det står i Romarbrevet, att genom hjärtats tro blir man frälst.  Någonting berör människans hjärta. Det handlar också om att vi som Guds folk kommer nära Gud, så att han får verka ibland oss. Gud får vara så nära, att det skapas atmosfär.
När Gud kommer nära, sker väldigt mycket. Gud bor inte i hus gjorda med människohänder, men där Guds folk upplever Gud, skapas atmosfär, det blir väckelse och många blir frälsta. Det är angeläget att församlingen öppnar för Gud så han får komma till. Att vi inte stänger för Gud, utan  öppnar för Gud så att Guds Ande får verka ibland oss så påtagligt att människor blir överbevisade om frälsningens nödvändighet. Vi kan inte övertala människor, vi kan inte predika så att människor blir övertygade. De måste bli överbevisade genom Guds Ande. Gud söker varje människa.
Man tror att man måste gå till en kyrka för att uppleva Gud. Men Gud är inte som människor tror att han är. Människor har ofta felaktig bild av honom. Gud uppenbarar sig i vardagen. Gud kan också tala i drömmar, än om människor inte bryr sig om det. Gud verkar bland alla människor. Innan jag var frälst, upplevde jag tydligt i min vardag att Gud talade genom olika händelser. Gud talar på olika sätt till människor, för han vill nå deras hjärtan och få en relation upprättad mellan honom och människan. Det är så du lär känna Gud. Han kommer in i ditt liv. Ta emot Jesus Kristus, då blir du född på nytt. Då kan du förstå det här med Gud. Genom tron förstå vi – inte genom förståndet tror vi! Ära vare Herrens underbara namn! Måtte du förstå och uppleva att Gud är angelägen och vill komma dig till mötes. Då förlåten brast i templet och Jesus på Golgata sa: “Det är fullbordat”, blev alla hinder för din frälsning undanröjda.

Föregående inlägg BEFRIAD – från religionens mörker
Nästa inlägg Församlingen och staten

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x