De troendes kamp

Uthållighet är att inte förtröttas
Vi blir påminda i Gal 6:9

-Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.

Liknelsen i Luk 18: 1-8 är ett strålande exempel på uthållighet. Det handlar om en änka som fick vad hon bad om på grund av sin uthållighet. I första versen står det att liknelsen framställs för att lära Guds barn att de alltid borde bedja utan att förtröttas. Men återigen blir vi påminda av Jesus i slutet av detta bibelsammanhang om hur frestande den sista tiden är:

-Men skall väl Människosonen, när han kommer finna tro på jorden.

Paulus använder ofta bilder från idrottssammanhang, när han beskriver den troendes kamp i tiden och i Heb 12:1 heter det att vi skall med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp, som är oss förelagd.

Ståndaktighet
Jesus menar att ståndaktigheten är ytterst avgörande för vår slutfrälsning,

-Den som är ståndaktig intill änden skall bli frälst. Matt 24:13

Ordet ståndaktighet får en särskilt allvarlig betoning när Jesus talar om den sista svåra tiden före hans tillkommelse, då bland annat kärleken hos de flesta skall kallna. Ståndaktighet betyder ju att stå emot någonting. Bibelordet talar om för oss vad vi skall stå emot, Djävulen 1Pet 4:8,9 våra frestelser Jak 1:12.
I sändebrevet till Filadelfia står det att församlingen hade tagit vara på budet om ståndaktighet och som en följd därav skall han taga vara på dem och frälsa dem ut ur prövningarnas stund. Vidare säger han oss i Heb 10:36 att vi behöver ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är. Ståndaktighet är inget man bara kan ta sig. Den växer fram genom andens förnyande liv när vi livnär oss av Guds ord. Dessutom använder Gud sig av livets omständigheter. Rom 5:3 säger oss att vi t o m kan berömma oss av våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet verkar ståndaktighet.

Vaksamhet
I den kamp som varje sant troende människa måste ta i beräkningen att leva i är vaksamheten nödvändig. Vaksamhet har att göra med att äga beredskap, vara nykter och vaken. Djävulen använder sig ofta av överrumplingsmetoden. Han kan under en längre tid lämna oss helt i fred. Han verkar så lugn och beskedlig men skenet bedrar. Metoden är den att vi under en sådan period trappar ned på vår vaksamhet och har dålig beredskap. Då kommer attacken och vi lider nederlag. Det står i Luk 4:13 om Jesus att när djävulen hade slutat sina frestelser vek han ifrån honom intill läglig tid.
En sådan gudsman som Josua fick erfara följderna av att inte vara tillräckligt vaksam inför Gibeoniternas list. Det står “… men rådfrågade inte Herrrens mun.”
Noggrannhet
Motsatsen till noggrannhet är bland annat försumlighet. Det är förståndigt att vara noggrann
I Matt 25: 1-10 beskrivs de oförståndiga jungfrurna som försummade att vara noggranna:

-De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.

Gud talade om noggrannhet till Mose:

-Se till att du gör allting efter mönsterbilden.. Heb 8:5

Om Paulus heter det i Apg 20:27 att han inte hade undandragit sig att i församlingsarbetet förkunna allt Guds rådslut. När Paulus i Rom 12 kommer in på den praktiska delen av vår frälsning är det just i kapitlets början som noggrannheten belyses. Det handlar om hur vi skall frambära vår kropp för att det ska bli ett välbehagligt offer åt Gud. Gud förmanar oss att frambära det levande och heligt, så att det får pågå en andlig tempeltjänst i vår kropp.

Tålamod
Tålamod nämns som ett av de ting som Andens frukt består av. Gal 5:22 Tålamod är det som framförallt sätts på prov i ett själavårdsarbete och vårt umgänge med våra trossyskon.

-Så förmanar jag .. att föra en vandel som är värdig den kallelsen ni har undfått, med all ödmjukhet och allt saktmod med tålamod, så att ni har fördrag med varandra i kärlek.. Ef 4: 1, 2.

I Heb 6:12 uppmanas vi att inte bliva tröga utan bliva efterföljare åt dem som genom tro och tålamod få till arvedel vad utlovat är.

Föregående inlägg Ditt val!
Nästa inlägg Soldatens villkor

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x