Så här började det

Klipp från en kort intervju med Arne Imsen i samband med hans 60-årsdag och tidningens 30-årsjubileum 1990:


Varför startade tidningen Midnattsropet, Arne Imsen?
Vi ansåg oss behöva ett organ som kunde framföra vår förkunnelse. Vi tror att just det skrivna ordet är av stor betydelse för att nå ut till människor. Det fanns ett behov av en fri, obunden tidning med ett genuint väckelsebudskap. Dessutom hade det en viss betydelse att vi avstängdes från att annonsera våra möten i andra organ. Det var ett gammalt, beprövat knep med avsikt att tiga ihjäl allt som rörde sig utanför den etablerade kristenheten. Men vårt fältrop var och är: ”Låtom oss alltså gå ut till honom ‘utanför lägret’ och bära hans smälek.”
Vad skulle tidningen tillgodose för behov som ej samfundspressen klarade av?
-Det avgjort stora problemet var och är de etablerade samfundens oförmåga att lyssna till och förstå de väckelsesignaler som manar till uppbrott och uttåg ur samfunden. Det är i och för sig fullt begripligt, men det är alarmerande, då policyn är övertydligt Kainslik; såsom exempelvis hos den förment kristna rikstidningen Dagen.
Tidningen Midnattsropets ärende är genuint väckelsekristet; utan någon strävan efter att bli etablerad.
-Tidningen Midnattsropet har under hela sin tillvaro kraftigt betonat den lokala församlingens avgörande betydelse för evangelisation och mission.
Tidningen har med skärpa hävdat att all verksamhet som gestaltar andra förebilder än Nya Testamentets egen mönsterbild för gemenskap och tjänst, underminerar ett nytestamentligt församlingsliv. Det finns absolut inga siffror eller någon statistik i världen som kan bevisa motsatsen. Tvärt om; för att förklara och försvara privata geschäft i den väckelsekristna församlingens utkanter, måste man gripa till kyrkopolitiska termer och mönster. Väckelsefolket i Skandinavien borde ta lärdom av sin egen historia, och utvecklingen i USA, där avarterna med full evidens bekräftar påståendet.
Valet av namn?
-Namnet var mycket viktigt, eftersom det mycket påtagligt speglar det budskap tidningen mer än något annat skulle förmedla. Det upplevdes som ett konungsligt uppdrag att aktualisera och levandegöra bibelns profetiska budskap om Jesu tillkommelse. En och annan uttalade sin skepticism mot tidningens namn, eftersom det ansågs vara för dystert och avskräckande. ”Segerropet” eller ”Glädjeropet” fördes fram av några entusiaster. Idag konstaterar vi med tillfredsställelse det lyckade namnvalet.

Varifrån kom idén till logotypen?
-Det var faktiskt så, att jag en längre tid bearbetat en idé om att vinjetten för den blivande tidningen skulle domineras av några basuner som basunerade ut namnet ”Midnattsropet” och den urkristna bönen ”Du vår Herre, kom”. Midnattsropet står för Maranatabudskapet, och har aldrig haft några andra ambitioner. Säkerligen hade jag stött på denna idé tidigare, men jag kan inte minnas att det fanns några jämförelser då tidningshuvudet formades av den reklamfirma som fick uppdraget.
Vilken upplaga hade första numret?
-Första numret trycktes med under 1000 exemplar. Och då första numret presenterades i november 1960, hade vi enats om en produktion med ett nr/mån under kommande år.
Föregående inlägg Evangelium – Legalt eller illegalt?
Nästa inlägg Arne Imsen orienterar och appellerar

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x