Lagbrytare – i Jesu namn

Ledare av Berno Vidén

Skolan är ett område som upptar den mesta tiden för landets barn och ungdom, och där har föräldrarna inte något att säga till om. Det är skolan som utifrån Skolverkets direktiv och värderingar, ska forma och fostra barnen till goda samhällsmedborgare – ingen annan.
Midnattsropet har tidigare skrivit om hur svensk skollagsstiftning blivit alltmer totalitär i sina anspråk, bland annat i kraven på vem som får undervisa, och om vad. Alternativa undervisningsformer, såsom hemundervisning, motarbetas av myndigheterna, vilket är en linje som finner sin motsvarighet i Tysklands skollagar från 1933! Skrämmande!
För innevarande år har regering och riksdag beslutat att stoppa de föräldrar och barn  som vill välja hemundervisning. Enligt nya skollagen som träder i kraft i sommar krävs något så kryptiskt som ‘synnerliga skäl’ för att erbjuda barnen alternativ undervisning.

I januari fälldes en man för brott mot innehav och spridande av barnpornografi, det så kallade “Manga-målet”. Han hade spridit tecknade figurer, föreställande minderåriga, och dömdes till dagsböter av Uppsala Tingsrätt den 30 juni 2010, en dom som nu fastställts av Svea Hovrätt, och som de flesta nog anser vara helt riktig.
Men vad händer då i svenska skolan? Jo, där utsätts barnen och kränks utan att du som förälder har någon som helst möjlighet att ingripa. Med statliga miljoner inbjuds RFSU till skolorna för att med tecknad rörlig film visa hur barn har sex med barn. Barnpornografi, helt lagligt. Filmen har redan visats för ett stort antal elever och lärare över hela Sverige.
Tidigare har elever haft den möjligheten att utebli från vissa lektioner, men enligt nya skollagen är alla lektioner obligatoriska för alla elever. Dessutom ingår sexualundervisningen numera som genomsyrande element i flera ämnen, exempelvis svenska. Helt nyligen uppmärksammade media hur föräldrar som har barn i en skola i Tomelilla protesterade över att 13-åriga elever tvingades skriva uppsatser om sina sexuella upplevelser. För att få VG skulle texterna vara utförliga och inspirerade.
Utbildningsradion (UR), ett Public Service-företag reglerat av staten med hela svenska folket som uppdragsgivare, har på internet lagt ut RFSUs film till allmän beskådan. UR är polisanmält av minst två olika personer och själv överväger jag som svensk medborgare polisanmäla både UR och RFSU för spridande av barnpornografi.
Dock är risken liten eller obefintlig att det så kallade undervisningsmaterialet klassas som illegalt. I varje fall enligt Madeleine Leijonhufvud som är professor emirita i straffrätt.
– Man kan givetvis ha åsikter om filmen och vad den visar men ur ett juridiskt perspektiv har jag svårt att se att den skulle kunna fällas för något, säger hon till Världen idag.

Med andra ord: I Sverige är användandet av barnpornografiskt material i undervisningssyfte inte bara lagligt, utan även sanktionerat med statliga miljoner, där varje medborgare är med och betalar produktionen genom exempelvis tv-licensen.
Men det är förbjudet att på grund av religiös eller filosofisk övertygelse säga nej till att låta barnen delta i denna otillbörliga påverkan. Uteblir eleven från lektionen hotas föräldrarna med vite.
I denna obligatoriska undervisning uppmuntras barnen att pröva sig fram, genom att de tvingas studera rörliga tecknade personer som detaljrikt visar hur gruppsex och homosex kan gå till. Att hålla sitt barn borta från den undervisningen är ett lagbrott.
I skolan lär sig barnen ytterst lite om återhållsamhet och normalt samliv men desto mer om tillfälliga sexuella utlevelser. Att våga påstå att äktenskapet mellan en man och en kvinna utgör grunden för sexuellt samliv anses kränkande. Skolan gör intrång i områden som hör familjen till och skadar barnens integritet.
Troende förälder, om du är angelägen om att barnen ska bevaras från kränkning och övergrepp under skoltid, bland annat av det slag som nämnts ovan; ta dem ut ur skolan. Det finns alternativa lösningar, även om myndigheterna försöker odugligförklara dig och genom lagstiftning stänga möjligheten.
Bli en lagbrytare – i Jesu namn!

Föregående inlägg Ropet från Sodom
Nästa inlägg -Jag hade inte planerat det – men måste bryta upp!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x