Midnattsropet nr 6 – 2012

Beställ ditt eget exemplar kostnadsfritt. Ring 08 98 56 83 eller maila till info@midnattsropet.se. Julens budskap handlar om rättfärdighet Ledare: Berno Vidén Namnet Jesus är ljuvligt Missionshälsning: Stina Fridolfsson Välkommen, Herre Jesus! Predikan om Jesu tillkommelse: Arne Imsen Frustrerande hovrättsmål med hemundervisning i botten Rapport av Hans Lindelöw Vi har Fortsätt läsa

Julens budskap handlar om rättfärdighet

Ledare: Berno Vidén På självaste Nobeldagen avkunnade Svea hovrätt en dom i en lång segdragen tvist orsakad av Gotlands kommun, där en omänskligt hårt drabbad familj står i fokus. Det handlar om Domenic som den 25 juni 2009 brutalt och våldsamt, mot alla gällande mänskliga rättigheter och lagar, separerades från Fortsätt läsa

Namnet Jesus är ljuvligt

Missionshälsning av Stina Fridolfsson I området där vi bor, finns en cañada (dalgång) där det ständigt rinner en bäck av kloakvatten från hushållen. Där är tätbebyggt och husen, som tidigare bestod av ömsom bräder, masonitskivor och rostig plåt som slagits ut till platta, tunna skivor från det som kanske varit Fortsätt läsa

Frustrerande hovrättsmål med hemundervisning i botten

Text: Hans Lindelöw Under tre dagar tog Svea hovrätt upp ett mål där Gotlands socialnämnd begär att vårdnaden om nu 11-årige Domenic ska överföras permanent till särskilt förordnad förmyndare. Gotlands tingsrätt avslog nämndens begäran och menade att föräldrarna Christer och Annie ska behålla vårdnaden om sin son. Domenic omhändertogs under Fortsätt läsa

Spännande möte med en tidigare ”healer” i Frankrike

Intervju: Stig Andreasson På vår resa från södra Frankrike tillbaka norrut mot Belgien tog vi vägen till den lilla staden Rombas. Där hade vi aldrig förut varit, eftersom den ligger lite vid sidan om huvudvägen genom Lothringen, som gränsar både till Tyskland och hertigdömet Luxemburg. Rombas har bara tio tusen Fortsätt läsa