Att tjäna Gud på rätt sätt

Vittnesbörd av Margot Nashed

Det är underbart att få samlas omkring Guds ord som ger vägledning, hjälp och tröst och välsignelse. Jag försöker läsa bibeln varje dag. För någon dag sedan läste jag något som var både skrämmande och tankeväckande. Det var från 3 Mos 10:
-Men Arons söner Nadab och Abihu tog var sitt fyrfat och lade eld i dem, strödde på rökelse och bar fram främmande eld inför HERRENS ansikte, något som han inte hade befallt dem. Då gick eld ut från HERREN och förtärde dem, så att de dog inför HERREN. Och Mose sade till Aron: “Detta är vad HERREN har talat: På dem som står mig nära skall jag bevisa mig helig och inför allt folket bevisa mig härlig.” (3 Mos 10:1-3)
Jag tänker på de här två männen, Arons söner, Nadab och Abihu. De engagerade sig och använde sin tid och trodde att de tjänade Gud. De tog sina fyrfat, lade i eld och strödde på rökelse och bar fram främmande eld. Jag tycker det är så fruktansvärt. Just detta att de kanske trodde att de tjänade Gud. De kanske tyckte att de gjorde så gott de kunde. De använde sin tid för att tjäna Gud, men det var inte på rätt sätt. Jag tänkte: Så viktigt det är att vi rannsakar våra hjärtan, att vi i det djupaste av våra hjärtan frågar efter Guds vilja i våra liv. Att vi verkligen tjänar Gud på ett rätt sätt, som han vill. Att vi alltid frågar efter hans vilja, att han blir förhärligad. Vi får inte tänka att det inte spelar så stor roll vad vi gör eller hur vi gör, utan att vi verkligen i allting frågar efter Guds vilja och lyssnar på hans röst  och ber Gud om förbarmande och hjälp, så att vi verkligen kan tjäna honom så att han blir förhärligad så att människor kan bli frälsta och komma till Jesus.

Föregående inlägg Vad kan vi vänta nu i arabvärlden?
Nästa inlägg Äkta, sann och Kristuslik

Relaterade inlägg