Om Jesus skulle komma idag

Av Berno Vidén

Att säga sig vänta Jesus tillbaka vilket ögonblick som helst; idag, imorgon, inom en snar framtid, anses idag exklusivt, och enligt en del – obibliskt! Detta säger man trots att ett av bibelns huvudteman är just att Jesus ska komma tillbaka. Jesus själv påminde gång på gång om tidens korthet och om nödvändigheten av att hålla sig vaken och nykter. Hela Nya testamentet präglas av detta hoppets budskap, mitt i en värld som på många sätt redan gått överstyr; Jesus kommer!
I det allt mer sekulariserade Sverige talas det ytterst lite om Jesu tillkommelse. Allt fler sällar sig till den skara som säger att Jesus inte kommer att återvända, att allt är en lögn. Man gör spe av de kristna som väntar Jesus, de som förankrat sina liv i hoppet om Hans tillkommelse. Man säger: ”Det har redan gått så många år och han kommer aldrig att komma tillbaka.”

På liknande sätt fanns det också på Bibelns tid de som drev gäck med Jesu lärjungar, som aposteln Petrus skriver:
-Huru går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse.
När de säger så, påminner samma författare om att de glömt bort vad som hänt tidigare i historien, hur den värld som fanns då förgicks i vattenmassorna.
Herren Jesus Kristus talade om händelser som i den yttersta tiden skulle drabba jorden. Bland annat nämnde han krig, jordbävningar och ett hav som reser sig, något som får oss att tänka på vad som händer i våra dagar. Det har hunnit gå ett drygt år efter att Haitis huvudstad blev totalt lagd i ruiner orsakat av en förfärlig jordbävning. Fortfarande lever närmare en miljon haitier kvar i tillfälligt uppsatta tältläger, som flyktingar i sitt eget hemland. År 2010 drabbades länder av flera svåra jordbävningar och nu sist var det Japans tur att stå i centrum för en katastrof som saknar motstycke i modern tid. Havet rusar med över tio meter höga vågor in över land och utplånar flera samhällen. Bilder som kablats ut över världen visar på en förödelse som är svår att beskriva. Vad som verkar vara ännu värre är hur ett kärnkraftverk skakats i sina grundvalar och börjat läcka ut radioaktivitet, något som fått hela världen att hålla andan av förskräckelse.
Lyssna nu till vad Jesus sa om våra dagar:
-Och tecken skola ske i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån, då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva.

Så ser framtiden ut för en stor del av befolkningen på denna jord. Man saknar hopp. Men Jesus avslutar inte sin undervisning med att lämna oss i mörker och hopplöshet. Det finns något bättre, för dig och för alla som vill lyssna till Jesu ord; en verklig framtid och ett hopp:
-Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning.
Vad Jesus säger är att tecken vi ser äga rum runt omkring på vår jord, är tecken som indikerar att Jesus kommer snart! Någon frågar: När? Det är något människor har frågat sig i alla tider. Det finns till och med de som matematiskt räknat ut och kommit fram till olika datum för hans tillkommelse, ja, det finns rent utav hundratals datum som av olika förkunnare proklamerats som dagen för Jesu tillkommelse, för vreden, världens slut etc. Nu senast i raden är det en amerikansk rörelse, Family Radio, som satsat miljoner på att marknadsföra sitt budskap om att Jesus kommer den 21 maj 2011. Samma rörelse utmärkte sig även under 90-talet, då man presenterade den 7 september 1994 som dagen för Jesu tillkommelse.
Vad som värre är, och än mer vanligt och förödande för Guds folk, är de förkunnare som skjuter sanningen om Jesu tillkommelse på framtiden, menande att det först måste äga rum vissa händelser i det profetiska skeendet. Det är vanligt att man som orsak till att senarelägga Jesu tillkommelse fokuserar på händelser i Israel, templets återuppbyggnad och konflikter i Mellanöstern, vilket i och för sig är skakande och apokalyptiska händelser som vi bör ge akt på. Men då det handlar om att Jesus ska komma för att hämta hem sin församling, finns det absolut ingenting som enligt Skriften först måste uppfyllas.
Det finns dock en bättre och mer trovärdig lärare, nämligen vår Herre Jesus Kristus. Det är ju trots allt honom allt handlar om. Han säger själv att ingen vet dagen eller stunden  Människosonen ska komma, inte änglarna, inte Sonen, ingen utom Fadern. Men, samtidigt deklarerar Jesus att han kommer snart, och att vi alltid bör vara redo för att inte gå evigt förlorade.

Den dag Kristus kommer för att hämta sin församling är mycket nära. Det blir en dag som inte kommer att vara lik någon annan. Först ska alla de som dött i Kristus stå upp ifrån de döda, oavsett var deras kroppar befinner sig eller hur förmultnade de är. Kristi uppståndelsekraft är tillräcklig för att alla dessa avlidna Herrens tjänare i ett nu ska få ikläda sig sina nya kroppar. Därefter ska också vi, skriver Paulus, som uppenbarligen väntade Jesus tillbaka redan under sin livstid, tillsammans med dem, bliva uppryckta på skyn, Herren till mötes! Allt detta kommer att ske i ett nu – ett ögonblicksverk.
Lärjungarna hade svårt att förstå Jesus. De hade satt allt sitt hopp till honom och nu står de tillsammans på Oljeberget då Jesus säger att han ska lämna dem. Genast kommer frågorna om riket; När, Herre, ska du upprätta riket? Jesus svarar med att det inte tillkommer dem att veta tider och stunder Fadern i sin makt fastställt, men…
Detta men, och orden som följer, hjälper lärjungarna att sätta fokus på uppdraget som ska fullbordas. ”Ni ska bli mina vittnen!” Denna tid av Guds nåd som bokstavligen sköljer över mänskligheten är på väg att gå mot sitt slut. Snart är missionsuppdraget fullbordat.
Mitt ibland alla alarmerande händelser som skakar vår jord, befinner sig Guds församling, såsom bärare av det enda budskap som kan inge ett sant hopp och en sann framtid. Människor uppger andan av förskräckelse, allt medan man i Guds församling blickar framåt mot målet. Jesus sa att vi ska vara världens ljus och jordens salt. Fortfarande en liten tid pågår missionsuppdraget att vinna människor för Honom. Snart, vilken dag som helst, kommer Jesus.

Föregående inlägg Äkta, sann och Kristuslik
Nästa inlägg Svårt sjuk – men med missionsuppdrag på sjukhus

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x