Gör dig redo!

Bibelstudium av Sean Ureña:
Jesus kommer snart! Denna sanning bör alltid fylla oss med glädje. Men vi bör också vara vaksamma, för var och en av oss har tendensen att falla. Tecknen talar om att Jesus kommer snart, det finns många signaler om detta. Vi har kanske hört om vad som ska ske innan Jesus kommer. Det kommer att ske stora händelser. Solen ska förmörkas, månen ska förvandlas i blod, stjärnorna ska falla. Vi kanske går och väntar på sådana tecken. Men det ska också ske mycket enklare saker, som bibeln talar om. Kanske våra ögon inte förmår se dessa ting. Varför? För vi måste vara förenade med Gud. Han ska hjälpa oss att se dessa ting.

Vi lever i en tid av förberedelse, men också en tid av mörker, det är ett andligt krig. Bibeln säger att tiden är ond. Paulus sade det i sin tid, och vi är ju mycket längre fram i tiden nu än då. Vi är i den tid då var och en bör lyfta sitt huvud och se bortom detta, se vad som kommer. Inte se på vad vi har här, utan se litet längre fram. Det är viktigt vem vi har satt vår tro till. Bibeln säger att vi lever i svåra tider. En tid då var och en måste ha ett hopp att hålla fast vid. Har du ett hopp i Herren? Du måste hålla fast vid detta. De som har lyssnat till Guds kallelse, bör ikläda sig hela sanningen. Ikläda sig Guds rättfärdighet. Det är en tid då varje kristen behöver ta på sina fötter skor som fridens evangelium ger. Varje kristen måste i sitt sinne vara viss om sin frälsning, det vi har fått genom Jesu Kristi blod. Det är viktigt att vi styrker tron i Kristus, tar emot hans ord och gör det till vårt; att vi är omslutna av detta och använder mera tid för att lära oss vad Gud säger. Vi måste hålla ut i bön; vaka och bedja för varandra.
Många är förvillade, bortförda från den rätta vägen. De förlorar tron och hoppet. Det är en tid då vi allt mer bör styrkas i tron och väntan på Jesu Kristi tillkommelse. Det är vårt välsignade hopp, den stora händelsen som många tror och hoppas på. Jesus kommer snart. De ting vi måste kämpa med här i tiden medan vi väntar på hans tillkommelse är svåra och tunga. Vi kan inte sitta i lugn och ro här och vänta på hans tillkommelse tills han uppenbarar sig. Vi har en fiende som vill få oss att falla och avvika. Ju närmare vi kommer Jesu tillkommelse, dess svårare blir det och mera komplikationer i tillvaron. Det är en andlig kamp. Det är inte så att vi får en svår materiell tillvaro, än om det kan bli så också, men jag talar om en andlig verklighet, något vi erfar i livet. Vi är vittnen till den förvandling vi upplevt i Jesus Kristus och den kraft som verkar i oss. Det  finns också en annan andlig sanning. Bibeln talar om andevärldens furstar i den himmelska världen, som strider. Gud verkar till vårt försvar för att människan ska bli frälst, men satan verkar för att människan ska gå förlorad,  för att hon inte ska tro på Gud och åkalla hans namn. Det här ser vi klart bara vi håller fast vid Jesus och förtröstar på Gud.
Jesus kommer snart! Denna sanning bör alltid fylla oss med glädje. Men vi bör också vara vaksamma, för var och en av oss har tendensen att falla. Tecknen talar om att Jesus kommer snart, det finns många signaler om detta. Vi har kanske hört om vad som ska ske innan Jesus kommer. Det kommer att ske stora händelser. Solen ska förmörkas, månen ska förvandlas i blod, stjärnorna ska falla. Vi kanske går och väntar på sådana tecken. Men det ska också ske mycket enklare saker, som bibeln talar om. Kanske våra ögon inte förmår se dessa ting. Varför? För vi måste vara förenade med Gud. Han ska hjälpa oss att se dessa ting.

Nu ska jag bli litet personlig. Jag kommer från ett land där jag aldrig har sett snö. En del kommer aldrig att få se snö. Jag har haft en önskan att en dag få se snö. Och nu har Gud gett mig möjlighet att få komma hit till Sverige, ett land där det finns snö. Men när jag kom hit, hörde jag många vara förargade över att snön inte kom. Vad är det som händer? Det är tid för snö, och den kommer inte! Och jag sa till min fru: -Ni har lurat mig! Det finns ingen snö här! Men hon sa: -Bekymra dig inte. Den kommer! Det var intressant. Men det började hända andra saker. Jag trodde att snön skulle komma i ett nu, på ett ögonblick. Nu var det vinter och snön skulle komma! Men det blev inte så. Men det hände något innan. Bladen på träden började falla av. Temperaturen sjönk, och det blev kallare. Naturen ändrade skepnad. Men jag ville bara se snön. Det var en process som ägde rum, något måste hända först. Djuren fick annorlunda, tjockare päls. De förbereddes för vintern. Och jag bara väntade på att snön skulle komma. Man måste köpa varma kläder för vintern är lång. Men det fanns ännu ingen snö. Men plötsligt så föll snön! Det var stort för mig att få se detta. Jag blev verkligen tillfredsställd! Men så här är det också med Herrens tillkommelse. Det finns många som väntar på Jesus, men man vill bara vänta på hans tillkommelse utan att förbereda sig inför de ting som måste ske. Bibeln talar om de ting som ska föregå Jesu tillkommelse. Det behöver inte vara stora, pompösa saker. Det kan vara något väldigt enkelt, som när löv faller från träden och naturen förändras. Man måste ha andliga ögon för att kunna märka hur allvarlig tiden vi lever i är. Jesus kommer. Vi kan vara förvissade om detta.
Jesus kommer, kära vänner, var säkra på det! Jag har väntat i  28 år för att få se snö. En del av er har sett den sen ni var barn. Kanske du har väntat ännu längre på Jesu tillkommelse. Men var fullt förvissad om att han kommer. Det är en sanning. Men under tiden vi väntar, så har Jesus kallat oss att förena oss med honom, att förbereda oss. Vi behöver komma tillsammans och lära av Herren. Nu är det tid för förberedelse. Jesus vill att vi ska bli styrkta och växa upp till Kristi fullhet. Han kallar oss att bära vårt kors. Han kallar oss att bära fram vittnesbördet om frälsningen vi tagit emot och vår tro. Vi bör lyfta vårt huvud, bli styrkta, glömma oss själva, inte ägna oss åt egna intressen. Vi bör bära korset och följa Jesus. Föra fram vittnesbördet om Jesus. Men kom ihåg att vittnesbördet om Jesus Kristus skapar problem och splittring. Många av oss har upplevt det. Det finns en orsak till detta. Vi ska läsa Upp 12:17:
– Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd.
Draken gick för att föra krig mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Vi vet att Satan erövrade världen, han tror att vi tillhör honom. Han vill ha en värld på sidan av Gud och att vi tillber honom. Men det är bara Gud vi ska tillbedja. Det är bara Hans namn vi ska ge ära. Men människan föll, och böjde knä för fienden. Men Jesus frälste människan. Han har presenterat henne sanningen och gett henne kunskapen om Gud och verkligheten.

När broder Roger är hemma med sin familj, har de ett sätt att göra saker på. De har ett sätt att fostra sina barn, de har regler i sitt hem. Så kommer Emanuel hem till Roger, och vill sätta upp sina regler för hur Roger ska fostra sina barn. Vad tror ni då händer med Roger? Kommer han att stillatigande acceptera detta? Nej, han kommer att protestera: -Det är jag som bestämmer här, här gäller mina regler! Så är det i världen. Satan tror att den här världen tillhör honom. Och när Jesus ger oss ett budskap som vi vill föra ut som vårt vittnesbörd, finns det vindar som blåser emot. Satan håller sig inte lugn, han försöker få hela världen att tro att han är kärleken. Det finns motvindar. Var och en av oss som vill presentera Jesu budskap för världen, måste konfronteras med dessa motvindar.

Den som vill bli stor i Herren, kommer att möta svårigheter. Du kan få motstånd från dina egna barn. Dina föräldrar, din make, din maka vänder sig kanske emot dig och du får konflikter om du verkligen vill tjäna Herren. Du måste hämta kraft och styrka i Honom, för du kommer att få motstånd. Satan kommer inte att spara några ansträngningar för att gå emot dig. Han gör allt för att försvaga dig när du vill läsa bibeln. Vi är här i denna världen, men vi tillhör inte världen. Vi är förkastade och föraktade i den här världen. Ju närmare vi kommer Jesu tillkommelse, dess svårare blir det för oss. Allt svårare blir det att vilja bedja och läsa bibeln och vara i gemenskap med Jesus. Det är mycket lättare att göra vad köttet vill, än anden. Det är mycket enklare att sätta sig och titta på en film ett par timmar. Kanske en serie som håller på i tre timmar. Det är mycket lättare än att läsa bibeln. Vi kanske tänker att det är ju inget ont i det, det gör ju alla människor. Men ett barn som inte får mat varje dag, kommer inte att växa bra. Det blir försvagat. Om jag inte äter regelbundet, så blir jag svag, mager, utan energi. Om vi inte ständigt hämtar näring i Guds Ord och har gemenskap med Gud, blir vi svaga i tron. Vår andliga tillväxt stannar upp.
Vi måste se detta ur en andlig synvinkel. Allt som har att göra med din gemenskap med Gud och din tillbedjan och andliga tillväxt, kommer fienden alltid att försöka hindra. Om vi inte håller oss säkert fast vid Jesus Kristus, så faller vi när det blir turbulent. Vi blir konfunderade. Vi blir blinda, vi kan inte se, och hämmas i vår andliga tillväxt. Tiden vi lever i är en ond tid. Det är en tid för andligt krig. Gud, hans Son och den helige Ande vill att vi ska vara uppmärksamma på dessa ting. Att vi blir styrkta inför de prövningar som kommer, då faller vi inte.
Vi bör oavbrutet träna vår vilja. Vår vilja behöver alltid vara lagd inför Jesus. Vi har kanske inte så mycket förföljelse nu, men både i detta land och i andra länder kan det komma tider då vi inte får tala om Jesus. Nu är det ganska lungt, vi kan gå ut på torget och tala om Jesus och dela traktater, men det kommer tider då vi inte får göra det. Man kommer att sudda bort namnet Jesus från människors sinnen, för det finns motvindar som kämpar för att vittnesbördet om Jesu Kristi ljus inte ska få komma fram.
Kanske vi inte kan se det på det sättet, men ändå är det en verklighet. Det är bara Jesus och hans Ande som kan uppenbara detta och öppna våra ögon. En människa utan Jesus är i fiendens händer. Gud vill att du och jag är medvetna om detta. Det kommer snart en tid då vi blir kringspridda.
Jag ska förklara så här: Tänk dig ett såll, och vi kristna är i det och skakas om. Alla som inte har växt och blivit styrkta i Herren, kommer att falla igenom. Vi vet att de små kornen faller igenom, och de som är större stannar kvar. Snart kommer tiden då vi ska sållas. Många kommer att i ångest falla på knä och ropa och bedja om styrka från Herren. De kämpar under svett inför Herren i denna mörkrets tid med andligt krig, de kämpar på knä, studerar Ordet och kämpar med tvivel. Men det finns andra grupper som är okunniga om detta. De tar det lugnt, gör allt för att tillfredsställa sina lustar, de använder inte tid att kämpa, det är inte så viktigt att bedja under nattens timmar. Snart blir det så att många kommer att tvingas fatta beslut. De kommer inte att märka och se att de är nakna och eländiga, blinda och förvirrade. Så kommer det att vara. Varför? För man har inte fått gemenskap med Gud, de har inte rört vid verkligheten och har inte lärt känna Jesus. De har använt all tid för sig själva. Sina krafter gav de inte till Herren. Och när prövningens dag kommer, så faller man.
Men nu är det tid att förbereda sig. Vi bör ta vara på denna tid. Inte söka vår egen vilja, detta jag som ständigt sätter sig upp emot Gud, utan låta Guds vilja leda oss, så vi kan stå ut med de onda dagarna. Vi får lyfta upp våra huvuden, och luta oss mot Jesus. Söka honom, ge vår tid åt honom. Det finns ting som vi måste ge tid – vårt arbete, våra studier, våra familjer, våra barn. Det är viktigt. Men det som är ännu viktigare är att ge Jesus tid. Ge tid åt Gud. Studierna och arbetet i den här världen, de timliga tingen, är inte så viktiga som det att ge Jesus tid. Kära ungdomar, förankra er i Gud. Vi måste gå till Jesus, han är vår ledare. Var inte rädd att vittna om Jesus. Än om det är motvind, kom ihåg att Jesus alltid är med. Jesus är alltid med, han vill hjälpa dig. Han leder oss och hjälper oss att vandra framåt.
Snart kommer Jesus. Vi måste vara förberedda för den dagen.
Det är så angeläget att var och en av oss är medvetna om den tid vi lever i. Att vi är medvetna om att endast i Guds kraft kan vi stå trygga, endast med Jesu liv och den helige Ande kan vi stå fasta när vi attackeras. Det är viktigt att var och en reser sig upp och ikläder sig hans rustning, att vi blir fyllda av hans Ande och vandrar och sprider hans ljus.  Amen.

Föregående inlägg Levande tro
Nästa inlägg Förbli i Jesus

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x