Gud har en underbar plan för ditt liv!

Vittnesbörd av Roger Lindroos

Det står om kung Salomo i första konungaboken. Den vers jag tänkt på är där Herren uppenbarade sig för Salomo. Det handlar om att Salomo skulle bygga ett tempel åt Gud:
-HERREN sade till honom: “Jag har hört den bön och begäran du har framburit till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Mina ögon och mitt hjärta skall för alltid vara där.  (1Kon 9:3)
Det står att Herren har utvalt eller helgat, alltså avskilt en plats till att där fästa sitt namn. Om vi överför det till andlig betydelse i vår tid, eller i Guds tanke, så handlar det om församlingen där Han vill vara och där han vill ha sina sinnen. Mina ögon och mitt hjärta skall för alltid vara där.
Det är nämligen så att i världen är det många som vill göra sig ett namn. Många vill bli kända, man vill bli erkänd. Men vi som har mött Jesus, har fått nåden att vara med i ett sammanhang som är långt större. Det handlar om att Gud fäster sitt namn på en speciell plats. Jag tänker också på en vers i sjätte kapitlet, där det talas om att Salomo bygger templet:
-När huset uppfördes, byggdes det av redan färdighuggen sten från stenbrottet. Alltså hördes varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes. (1 Kon 6:7)
Byggnadsmaterialet är du och jag. Vi är stenar i den här byggnaden. Och materialet som används av byggmästaren är Jesus Kristus själv. Det är ett byggmaterial som håller! Det blev hugget där vid stenbrottet och inte vid byggnaden. Vi vill gärna forma oss själva. Människor vill göra det man själv vill och komma i en viss form, också en religiös form. Man har uppgifter och organiserar på olika sätt för att det ska passa och se bra ut. Men den här stenen som Gud vill använda är redan utmejslad där vid platsen där den höggs ut. Det handlar om att Gud har en speciell plan och plats för dig. Gud har en underbar plan för ditt liv, och han hugger ut dig precis som han vill att du ska vara. Du har en uppgift och då behöver vi inte hålla på och hamra för att det ska passa in som vi tycker. Kanske lite sniderier här och där. Nej Gud har en plan och du har en speciell plats i det här huset.
Därför vill jag uppmana var och en som läser detta: Vi har en speciell plats i det här byggnadsverket som är Guds församling. Det handlar inte om din och min förträfflighet eller vilket material vi är gjorda av. Nej, det handlar om att vi är uthuggna ur Jesus. Det är hans material som gäller och det är av nåd vi får vara med. Vi får föras till den här platsen.
Sök dig till gemenskapen sök dig till församlingen. Jag tror i min enfald att Gud vill använda också en liten skara, för i hans ögon ser det inte ut så. Det handlar om att han har valt en plats där han ska fästa sitt namn. Och då får vi vara med om underbara saker. Vi får bli använda av Gud och vara med och fullfölja det här byggnadsverket om vi låter honom föra oss till vår plats. Amen.

Föregående inlägg Tage Nilsson har flyttat hem
Nästa inlägg Den ekumeniska dialogen med Islam – hur ska den förstås?

Relaterade inlägg