Hetsen mot människan!

Text: Emanuel Johansson
Hetsen kommer från skolan som lär dig, lagarna som uppfostrar dig, media som styr dig och kyrkan som välsignar dig.

Mänskligheten får idag skörda konsekvenserna av att ha vänt sig bort ifrån Gud och den tanke Han har för människan. Synden gör sig gällande i sin makt att föra människan nedåt i ondska och fördärv. Inför oss pågår katastrofer, krig och svält. Med fasa ser vi hur världen uppfylls av ondska. Guds Ord lär oss att detta är konsekvenser av det värsta kriget som pågår. Kriget om din själ.
Synden angriper, infekterar och intar människans begär och drifter, och ju mer utrymme och inflytande den får desto mer blir själen lidande. Sverige är idag ett land där synd upphöjts till norm. Individen bokstavligen hetsas att leva ut de av synd anfäktade drifterna. Hetsen kommer från skolan som lär dig, lagarna som uppfostrar dig, media som styr dig och kyrkan som välsignar dig. Du erbjuds frihet från sann rättfärdighet. Det innebär totalt slaveri under synden vilken gör människosjälen lidande och resulterar i evig dom och förtappelse.
Den moderna egoistiska kulturen är ett uppror mot Gud och Hans Ord. Njutningskulturen har gjort det moraliska förfallet i samhället totalt. Ett tydligt exempel är den perversa översexualiseringen med sina yttringar i homosexualitet, pedofili osv. Detta följer helt det mönster Bibeln undervisar om i Rom 1:
– De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.
– Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. (Rom 1:25-28)
Konsekvenserna utblir inte över ett samhälle en kyrka eller ett folk som har haft tillgång till sanningen, Guds Ord, men som totalt förkastat den och vänt sig till det som är dess skam.
– Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. (Rom1:18)
Men du individ, du människosjäl som fortfarande kan känna ditt lidande. Låt dig inte skrämmas. Vänd dig bort ifrån de röster som kräver att du ska vara stolt över det du egentligen vet är en skam. Vänd om ifrån synden som är orsak till själens mörker. Låt sanningen om synd rättfärdighet och dom drabba ditt liv idag. Bara hos Jesus Kristus, som dog för våra synder, finns sann befrielse!

Föregående inlägg Du kan inte tro
Nästa inlägg Hur kan man finna Gud?

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x