Skolans övergrepp

Ledare av Berno Vidén

Sverige anses vara ett land med full religionsfrihet, men hamnar i studier gjorda av den ansedda amerikanska tankesmedjan Pew Forum långt upp på listan när det gäller hotbilden mot religiösa medborgare och får dela plats med länder som Saudiarabien, Libyen, Iran, Vietnam och Etiopien, alltmedan Sydsudan, Kongo och Sydafrika hör till de länder som är mer religionsvänliga än Sverige att bo i.
Resultatet är föga förvånande. Bilden av Sverige som ett land där var och en har rätt att själv välja objekt för sin tro är till viss del sann, teoretiskt sett, men då medborgarna väljer att leva ut sin övertygelse börjar förföljelsen. Studien lyfter fram exempel som främst berör judiska och islamska grupper som på olika sätt trakasseras i Sverige.
Vad som inte nämns i rapporten men som utgör ett högst allvarligt hot mot religionsfriheten i Sverige är förföljelsen av de familjer som på grund av religiös övertygelse ifrågasätter det allmänna utbildningsväsendet. Kristna familjer hävdar först och främst utifrån Guds ord, men även i enlighet med flera olika internationellt antagna mänskliga rättigheter, sin rätt att avgöra vilken utbildning deras barn ska ha.
I strid mot dessa stadgar väljer dock svenska regeringen, under förespegling av att den svenska skolan är objektiv, att skärpa skollagen och försöker därigenom att totalförbjuda alla enskilda initiativ till alternativ undervisning som kan tänkas komma från föräldrar.

Svenska skolan är inte en objektiv plats för barnen att vistas i. Det finns få institutioner som så fullständigt lyckats med att inte bara ta ifrån barnen, utan även att metodiskt preparera dem mot en framtida tro på Gud.  Att Sverige idag är ett av världens mest sekulära länder beror till största delen på skolan. Evolutionsteorin lärs ut som den enda accepterade sanningen. Skapelsetro klassificeras som en myt att skämta om. Skolan är inte objektiv!
I skolan indoktrineras barnen att tro att alla olika typer av samlevnadsformer är naturliga och därmed acceptabla. Istället för att varna för omoralens bittra konsekvenser delar lärarna ut kondomer till sina elever med utförliga informationer om hur de ska handskas med sin sexdebut. Det spelar ingen roll om det är pojke med pojke, flicka med flicka eller pojke med flicka etc. Det lärs också ut att man kan ha flera partners. Dessa skolans övergrepp på barnen pågår dagligen.
När det gäller skolans odiskutabla undervisning om aborter vilseleds barnen att se det som en fullt naturlig lösning och utväg från en oönskad graviditet. Det är inte oskyldigt att var fjärde graviditet i Sverige idag avbryts genom att fostret aborteras.
Kristna skolor tvingas till anpassning och frånsäger sig rätten att framhäva den kristna tron som grund för undervisningen. Man läser inte ens en psalm eller ber en bön med barnen. Katastrofen är egentligen inte att skollagen förbjuder kristna inslag i undervisningen utan att skolor med på Jesus Kristus troende ledare, för skolpengens och acceptansens skull går med på villkoren som ställs upp som krav för fortsatt bidragsgivande och tillstånd, och att troende föräldrar dag efter dag och år efter år, helt blåögt fortsätter att skicka sina barn till dessa skolor.

Den som i dagens Sverige vill omsätta sin tro på Jesus i praktisk handling blir garanterat utfryst och förföljd.
Ändå handlar församlingens kamp inte om att kämpa mot förföljelsen som sådan i försök att få åtnjuta mer kristendomsvänliga reformer som plåster på såren, något de så kallade kristna partierna sysslat med i flera decennier. Jag tror inte heller att det nystartade värdekonservativa partiet Kristna Värdepartiet är någon tillgång för Guds rikes sak. Vid eventuell numerär framgång hamnar man snart i samma omöjliga sits som sina föregångare.
Jesus proklamerar: Mitt rike är inte av denna världen!  Kampen för barnens rätt att få höra sanningen om Guds rike är värd sitt pris. Jesus deklarerar också att hela världen är i den ondes våld, och att den som vill följa honom måste ta sitt kors på sig och bära hans smälek. Förlora inte vad uppdraget i tiden handlar om; att i och genom församlingen göra Jesus Kristus känd för människor. För Guds rikes framgång visar historien att förföljelsetider är segertider! Maranata – Kom Herre Jesus!

Föregående inlägg En pionjär i Göteborg
Nästa inlägg Midnattsropet nr 1 2014

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x