Tro som övervinner

Text: Tage Johansson

Tro innebär att någonting som kommer från Gud blir förkroppsligat. En sann och levande tro manifesterar sig i handling. Tron är i sig död om den inte har med sig gärning. Bibeln är full av exempel på dem som ägde den kämpande och övervinnande tron. Detta sporrar oss att vara med i samma kamp som de hade. Paulus uppmanade Timoteus att ”kämpa trons goda kamp” och därigenom vinna det eviga livet. Likaså Judas förmanar att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt de heliga. Det finns alltså en kamp att utkämpa på trons territorium. Skriften ger många exempel på hur och varför vi har en kamp att utkämpa här i tiden, till dess vi har nått fram till målet för att mottaga segerkransen.
  Guds ord upplyser oss om sådant vi är kallade att vinna seger över. Men först ska vi se på orsaken till, och vad som gör det möjligt att vi kan vinna seger. När Jesus kom tog han upp kampen mot världen, som var under ondskans herravälde. Han övervann denna världens furste och krossade hans makt för evigt. Det är tron på denna seger som Johannes skriver om i sitt brev, ”detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro”. Jesus var inte i behov av att vinna seger över världen för sin egen del. Det var för att denna seger skulle komma oss tillgodo som han kämpade och övervann. Hans seger kan bli vår seger när vi tror och förkroppsligar den i våra liv. Även gamla förbundets folk kom i åtnjutande av denna seger genom att den blev utlovad på förhand som ett löfte.
  Gud sade redan till de första människorna att ”kvinnans säd”  skulle söndertrampa ormens huvud. Bibelns troshjältar var övervinnare. Noa övervann sin onda samtid genom att förkroppsliga de ord som Gud uppenbarade för honom. En övervinnande tro har Guds eget ord som grundfundament. Abraham övervann också sin samtid i likhet med Noa. Han växte upp i en ogudaktig miljö där avgudadyrkan stod på topp. Abraham som själv var en avgudadyrkare trodde och lydde budskapet från Gud. Genom tron var han lydig och drog ut från sitt land och från sin släkt. I Domarboken kapitel fem finns ytterligare exempel på sådana som trodde och vann seger. Medan många ägnade sig åt rådslag, flöjtspel, överläggningar, dröjde vid skeppen, satt kvar vid havets strand eller stannade vid sina vikar, så prisgav Sebulons folk sina liv åt döden och Naftali likaså på stridsfältets höjder. Det fanns en hemlighet hos dessa bibelns troshjältar som gjorde dem till segervinnare. De ägde trons övertygelse och dess segerkraft i sina liv. Rut ägde den. Noomis vittnesbörd om sitt land, folk och deras Gud hade slagit rot i Ruts hjärta. Då kunde ingenting hindra henne att dra ut ifrån sitt land, sitt folk och sin släkt. Ingenting kan hindra dem som äger trons övertygelse. Kaleb och Josua , som var bland de tolv som bespejade landet man skulle inta, fick uppleva att trons ande var starkare än den otrons ande som stod dem emot. Trons handling kommer av trons övertygelse, som i sin tur kommer av det levande ordet.
 Vad var orsaken till att inte alla kom med Jesus in i bröllopssalen som Jesus undervisar om i liknelsen om de tio jungfrurna i Matteus kapitel 25? De oförståndiga underlät att göra vad de förståndiga gjorde. De förståndiga ägde trons insikt i vad man skulle göra för att vara redo att möta brudgummen.
  Det Paulus skriver till Timoteus ger oss insikt i hur vi kan övervinna den farliga och svåra tid vi lever i nu.
– Det må du veta att i de yttersta dagarna svåra tider skall komma. Människorna kommer att älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!
Det finns en trons motkraft till det vi ska hålla oss borta ifrån. Detta ägde den första församlingen. De höll fast vid ett dagligt samlande, för att hålla ett fast grepp om undervisningen, brödragemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Gud har givit oss detta så att vi kan vinna seger över de krafter som hela tiden vill dra oss bort från Guds rike. Gud som verkar vilja och gärning i våra liv kan göra oss ståndaktiga. Jesus säger med tanke på församlingens sista tid att kärleken hos de flesta ska kallna, men att den som är ståndaktig intill änden ska bli frälst. Om tron ska segra måste det finnas ståndaktighet. Gudsmannen från Juda fick erfara vad det vill säga då ståndaktigheten vacklar. Guds ord till honom var detta:
-Du ska varken äta eller dricka och ej heller vända tillbaka samma väg du gick hit (1 Kon 13:9, Folkbibeln).
Gudsmannen stod emot konung Jerobeams generösa erbjudande, men ståndaktigheten räckte inte till för att stå emot den avfällige profeten i Betel. Han uppmanade gudsmannen från Juda att följa med honom hem för att äta och dricka fastän Guds budskap varit tydligt och klart. Detta blev gudsmannens stora fall.
Bibelns troshjältar inspirerar oss att följa deras exempel. Vi må följa Sadrak, Mesak, AbedNego och Daniel som stod fasta och inte lät sig rubbas en enda millimeter. Daniel var angelägen att inte låta sig orenas av det som serverades på konungens bord. Genom att stå ren och vara avskild kunde han vinna seger över prövningar och förföljelser. Detta drabbar alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus.
Den stora och allvarliga frågan är om var och en av oss verkligen är medvetna om de faror som kantar vår pilgrimsfärd, hotande eller lockande. Vi har många varnande exempel i skriften av dem som inte nådde målet pga att man nonchalerade de varningssignaler Gud hade gett. På grund av ohörsamhet blev de löftesord de fingo höra till ingen nytta eftersom det inte blev upptaget hos dem, eller som det heter i en annan översättning ”Ordet blev inte sammansmält med dem som hörde det”.
Jesus har ett speciellt löfte till var och en som tar vara på hans ord, precis på samma sätt som han gav löftet till församlingen i Filadelfia i provinsen Asien.
– Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet skall jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen för att sätta jordens innebyggare på prov. Jag kommer snart, håll fast det du har så att ingen tager din krona. Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min Guds tempel…
(Upp.3:10-12).

Föregående inlägg Den stora försoningsdagen
Nästa inlägg Låt Jesus fylla dig med den helige Ande!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x