Maranataförsamlingens Bibelskola – med fokus på Jesus!

I Maranataförsamlingens nyligen avslutade bibelskola var inget speciellt tema annonserat, men alla som undervisat har samstämmigt betonat vikten av att fokusera hela sitt liv på Jesus Kristus. Det gäller att lära känna honom och vara uppfylld av hans helige Ande för att kunna fungera som hans vittne. Tiden att verka är kort; Jesus kommer snart att hämta sin församling!

Några röster från deltagare i olika åldrar om vad som betytt mest för dem i bibelskolan:
Aivaras: -Jag har fått lära mig hur viktigt det är att alltid vara beredd att ta emot undervisningen, så att det kan tillämpas praktiskt. Och så är det så värdefullt att vi fått nya trossyskon!
Hans: -Det var mycket givande med Jan Egils undervisning, där han lyfte fram den första och den andra och den nya människan med förebilder i Saul, David och Jonatan  – ett oerhört perspektiv att arbeta med!
A-L: -Alla möten har varit så jättebra och intressanta. Det som gett mig speciellt mycket är när dom talat om hur viktigt det är att söka den helige Ande.
Anton Pettersson, från Örebro: -Det intressantaste har varit när de som undervisar tar fram i Gamla testamentet sådant som belyser Nya testamentet!
Anna-Lisa: -Det har varit så bra och samstämmig undervisning. Och alla har betonat att Jesus kommer snart!
Inga-Maj Lundberg har åkt ända från Råneå-trakten för att få vara med sista dagarna i bibelskolan: -Jag upplever sången så stark och upplyftande. Och att Guds Ord förkunnas, utan att man försöker göra något publikfångande med roliga historier för att få intresset. Guds Ord får tala, och det är så befriande!
Keren: -Det som betytt mycket för mig är undervisningen om att den helige Ande vill använda oss på ett speciellt sätt. Han vill ju att vi ska söka honom mer, för han vill ju använda oss!
Gertrud J: -Bibelskolan har varit mycket rannsakande. Jag är helt knäckt och tillintetgjord. Flera talare har varit inne på Guds stora plan med bygget som ska färdigställas.
Jacob: Det som betytt mycket är vad vi fått höra om att vi måste öppna oss mera. Våga ta nya steg. Tänker speciellt på vad Karin sa i missionsmötet. Och det Jan Egil talade om att det finns människor som ropar….
Bland dem som undervisade kan förutom församlingens egna lärare nämnas Yngve Stenfelt, Jan-Egil, Michael och Samuel Hafsahl, och Märta Berg-Strömmare.
Ett par möten hade vi speciella gästtalare. Rut och Dan Bertlin sjöng och presenterade en gestalt ur väckelsehistorien i Österbotten, och Moussa Abna Aissa presenterade sin självbiografiska bok Alla dörrar var inte stängda, som också finns till försäljning på församlingens bokbord, och talade över ämnet Islams rötter.
Midnattsropet återkommer med referat och publicerar förkunnelse. Dessutom kommer de flesta mötena att läggas ut på hemsidan och kan beställas på CD.

Föregående inlägg Stöd Pilgrimsskolan
Nästa inlägg Åter till Ordet och bönen!

Relaterade inlägg