Midnattsropet nr 6 – 2011

 Hemundervisning – en rättighet För den kristne – en skyldighet! Troende förälder, är du angelägen om att dina barn ska få en rätt kunskap om Gud och att de ska få växa upp med bibliska värderingar, ska du skyndsamt ta dem ut ur det offentliga skolväsendet.  Hemundervisning – en nagel Fortsätt läsa

Hemundervisning – en rättighet För den kristne – en skyldighet!

Text: Berno Vidén Förföljelse idag: Ett tiotal svenska familjer har under det senaste året jagats ut ur landet och ytterligare familjer är på väg att mot sin vilja tvingas gå i exil. Det handlar inte om brottslingar eller våldsamma personer som på grund av suspekt verksamhet tar till flykten. Familjerna är Fortsätt läsa

Hemundervisning – en nagel i ögat på det svenska totalitära utbildningssystemet

Frågan om hemundervisning är brännaktuell och har idag ett starkt växande internationellt intresse. I Sverige väljer dock regeringen att gå en annan väg – den totalitära – genom att förbjuda denna väl beprövade alternativa form av undervisning. Följande text, tidigare publicerad i Midnattsropet nr 5-2008, är angelägen, varför vi väljer Fortsätt läsa

Skolan förbjuder besök vid julkrubban

Ekdalens förskola i Bollebygd fick bryskt avbryta sina planer på att besöka bygdens julkrubba. Meningen var att barnen skulle få höra om varför vi firar advent. En förälder hänvisade till skollagen som säger att all undervisning ska vara icke-konfessionell, vilket räckte för att skolans chef valde att förbjuda studiebesöket. ”Jag Fortsätt läsa

– Jag bad till Gud att tillfället skulle komma

Intervju med hemundervisade Elaine Vidén på sitt första missionsuppdrag i Santo Domingo Elaine Vidén kom hem till jul, efter tre månaders spännande vistelse i Santo Domingo, där hon fått vara med i missionsarbetet på ett mer ansvarsfullt sätt än hon tänkte från början.  Elaine föddes 1992 i en barnrik familj Fortsätt läsa

Församlingen in itierar Guds rike

Europas stabilitet vacklar. Ekonomin krisar. Experterna talar om ett uppdelat och splittrat Europa med svåra depressioner som följd. Samtidigt söker supermakten ett starkt ledarskap kapabelt nog att föra EU genom krisen. Följande predikan hölls år 1993, under den tid som Sveriges ansökan om medlemsskap i EU prövades. Predikan av Arne Fortsätt läsa

Själavård – att ta sig an de hjälplösa

Bibelstudium av Märta Berg Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att hava helbrägdagörelsens gåvor, eller till att taga sig an de hjälplösa, eller till Fortsätt läsa