Även de utvalda blir bedragna

Bibelstudium av Morgan Lindroos

Jag vill förmedla några tankar angående den sista tiden. I Matteus evangelium 24 talar Jesus om den sista tidens nöd och förföljelser, efter att hans lärjungar frågat honom om tecknet på hans återkomst och den här tidsålderns slut. Jag tänker speciellt på det han säger i vers 4 och 5:
– Jesus svarade dem: Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.
Och i vers 11:
– Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
Det är lätt att tänka att man är så trygg och att det här bibelordet inte gäller en själv, eftersom man är frälst. Vi läser i vers 24:
– Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
Det Jesus säger här visar att även vi, de utvalda, kan bli bedragna.
I 2 Korintierbrevet 11:14-15 läser vi om falska apostlar och ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar:
– Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.
Jag tror inte på den bilden av djävulen som vi har fått från vår kultur, där han målas upp som en motbjudande varelse med horn och en stor eldgaffel. Han beskrivs visserligen som en drake i Johannes uppenbarelse, men jag tror inte att han uppenbarar sig så för oss människor. Speciellt inte för de frälsta. Satan är en frestare, och han angriper det som står oss närmast. Våra största faror ligger inte i islam, hinduism, vodou eller andra religioner som står så långt ifrån vår egen tro. Nej, vår största fara är ”de som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium” (Gal 1:7). Det här hotet har funnits hela tiden sedan den första församlingens tid, men det har nog aldrig varit så utbrett i kristenheten som det är idag. Hur ska vi skydda oss mot detta? Hur ska vi hindra att det som har hänt med så många kristna över hela jorden inte händer med oss?
Vi som är i Kristus utkämpar en strid här på jorden mot ”furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna” (Ef 6:12).
Vi är en andlig armé som strider mot ondskan här i världen. Därför ska vi också ha andliga vapen. Ingen kommer till en strid utan att ha vapen med sig. Då vinner man ju säkerligen ingenting. I 2 Korintierbrevet 10:3-5 står det:
– Ty även om vi lever i den här världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja vi bryter ned tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud och gör varje tanke till en lydig fånge hos Gud.
I Efesierbrevet 6 läser vi om den andliga vapenrustningen som vi ska ta på oss. Bland annat ska vi ta emot ”Andens svärd, som är Guds ord” och vi ska göra detta under ”ständig åkallan och bön ”(vers 17-18). Guds ord blir ofta omtalat som ett svärd i Nya testamentet. Med svärdet hugger man ner allt som kommer i ens väg och man stoppar även effektivt andra som försöker hugga ner en.

Vad betyder detta? Hur ska vi utrusta oss med det här svärdet? Svaret är ganska självklart. Vi måste ta till oss mer av Guds ord. Och Guds ord är bibeln. Vi behöver läsa mer i bibeln och förstå mer och mer av det Gud har att säga till oss. Genom att läsa bibeln kan vi stå emot alla villoläror som försöker ta sig in i våra församlingar.

Jag tror att många tänker att bara för att någon går upp på estraden och står bakom talarstolen och talar, så är det Guds ord som talas. Den som talar har ju fått förtroendet att stå där. Kanske personen har en gåva att tala också, får det han säger att låta intressant och är väldigt retoriskt skicklig. Men det här säger ingenting om att det är Guds ord som talas. Världen är full av skickliga talare och stämningsmakare. Nej, vi måste var och en pröva om det som sägs stämmer överens med Guds ord. Ligger det verkligen till så här?

Det här är så viktigt att ta till sig. I Galaterbrevet 1:7-8 skriver Paulus som sagt att det finns de som vill förvränga Kristi evangelium och skapa förvirring. Han säger också:
– Om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.
Detta visar att vi verkligen måste vara på vakt när det gäller vad som predikas. Paulus var så viss om att det ord han hade predikat var från Gud, att han till och med varnade för sig själv, ifall han skulle börja predika ett annat evangelium.

Vi som är frälsta är medkämpar i en armé som vi vet kommer att vinna, därför att Jesus redan har segrat över synden på korset. Men i en strid är det oundvikligt att även den segrande armén förlorar en del av sina stridsmän. En armé utgörs ju av individer som alla kan falla. Därför är det så avgörande att vi verkligen är beredda att gå ut i denna strid. Och i den förberedelsen spelar svärdet en väldigt stor roll.
Jag vill uppmana alla som läser det här att verkligen ta tag och läsa bibeln under bön och gå djupare in i sanningen. Jag säger det lika mycket till dig som jag säger det till mig själv. Jag tror vi behöver det ännu mer nu än vi har behövt det tidigare. Vi lever i det yttersta av den yttersta tiden, och Jesus kommer snart. När prövningarna kommer vill jag stå fast i sanningen, så att ingen bedrar mig innan han kommer.

Föregående inlägg Kämpa för att vinna en segerkrans som aldrig vissnar!
Nästa inlägg Ta upp striden mot ondskan

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x