“Laglöshetens hemlighet”

“Laglöshetens hemlighet”
I Evangelii Härold för den 23 februari finns en artikel som gjorde mig något konfunderad. Arti” kelförfattaren skriver om falska profeter, Show, religiösa marknadstillställningar, med reklam om mirakler, tecken och under. Om sönderrivna gudomliga lagar, om församlingens splittring. Vad menar broder? Till Vilka är förmaningen riktad?
Inom våra landamären har inte jag upptäckt någon reklam för tecken och under. Jag och många med mig, beder om en väckelse, med åtföljande tecken och under. ”Dessa tecken skola åtfölja dem som tro”, Mark. 16: 17-18. I Joh. 14: 11-12 talar Jesus om gärningar som föder tro.
Det talas för lågmält från våra predikstolar om, att Jesus IDAG både vill och kan göra tecken och under. Jag läser åter och åter Joh. 14:12, ,’Sannerligen, sannerligen säger jag eder. Den som tror på mig, han skall och själv göra de gärningar som jag gör, och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern.” Hur förvaltar vi de rikedomar, som Jesus gav i sitt testamente till sina lärjungar?
Utomlands och på missionsfälten får vi höra hur Gud går fram, enligt sitt ord. Varför inte i samma utsträckning här på hemmafältet? Istället för att kritisera och misstänkliggöra de som vågar tro och praktisera Guds ord, borde Vi tacka Gud för dessa, och i ödmjukhet böja oss i stoftet, och bekänna Vår synd och otro. Jag kan hålla med om att laglöshetens ande är verksam inom många församlingar, men på ett helt annat område. Världsanden har fått ett starkt grepp om de kristna. Sista modet måste följas. Ytlighet istället för andlighet. Det är synd om sådana kristna som inte vet av den kraft och glädje som ett dop i den helige Ande skänker. Guds ord blir endast en död bokstav. Inga realiteter, inga nya erfarenheter får de uppleva. Vi står i skuld till dem, och till Vår omvärld för öve rigt.
Nej, låt oss tacka Gud för de modiga trossyskon, som Vågat lösgöra sig från slentrian, ljumhet och partisinne. Nytt Vin i nya läglar. Må Andens eld få sprida sig bland allt Guds folk. Må partimurarna falla och Guds folk stå eniga som en man mot syndens hemska makt. M. L.

Föregående inlägg LOVA HERREN MIN SJÄL!
Nästa inlägg I TJÄNST FÖR JESUS!

Relaterade inlägg