Låt oss vara fastbundna vid Jesus!

Appell av Zebastian Vidén

Tiden är kort. Budskapet hastar. Jesus kommer snart. I Hebréerbrevets kapitel 11, läser vi om trons människor genom alla tider. Det står om Abraham, det står om Mose, det står om Noa. Det står om alla dessa människor som i tro har följt Herrens befallning. De som har tagit emot rättfärdighet. Det står också om Abraham att han hade här ingen varaktig stad. Han sökte efter något tillkommande. Dessa människor var våra bröder och systrar som vi av nåd får stå i samma led med. Det står att världen förtjänade inte att hysa dem. ”De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss: först tillsammans med oss skall de nå målet” (Hebr 11:38-40).
Tänk att vi av nåd får stå med i samma kamp som dessa syskon. Vi får stå i samma led, och Jesus Kristus är densamme, i går och i dag och i evighet.
I kapitel 12 kan vi läsa:

-När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss – [allltså dessa syskon vi nyss läst om] – låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron (v 1-2).

Jag vill också läsa en halv vers i Judas brev, där han skriver att han vill … ”uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga” (v 3).
Detta är också en hälsning från mig till dig som lyssnar det här eftermiddagsmötet. Vi har något som är värt att kämpa för, något som har ett evigt värde. Vi kan inte låta allt vi har och ser omkring oss här i tiden i form av materiella bekymmer, ja allt vad det kan vara, stå som hinder för oss när det gäller det uppdrag vi har fått.
Jesus kommer snart! Det är sant. Det är inte en saga vi berättar, utan dagens sanning, och det måste få fäste i våra liv. Vi samlas inte här för att minnas gångna tider, utan det handlar om att uppmana varandra att fortsätta den kamp som pågår. Det gäller för oss var och en att inte fastna. Så mycket vill binda oss i den här tiden  och hindra oss att få ut evangelium till människorna. Låt oss inte vara fastbundna vid den här jorden, utan låt oss fastmer vara bundna vid Jesus. För det är hos Jesus vi hör hemma.
Idag finns fortfarande tid. Gud är verksam här på jorden genom sin församling, som är du och jag och han vill använda oss den tid som är kvar. Amen.
Tack Jesus Kristus för din nåd, din trofasthet, dina löften. Tack för mina syskon, tack för dem som gått före genom alla tider. Tack Jesus Kristus att du har lovat vara med varje dag. Tack att du kommer snart igen för att hämta hem din församling. Tack att vi får söka oss närmare dig, in i din vilja helt och fullt. Jag lovar och prisar dig. Amen.

Föregående inlägg – Guds kärlek är ingraverad i mitt hjärta
Nästa inlägg -Guds Ord har första rummet

Relaterade inlägg