Midnattsropet nr 5 2016

Ladda ner PDF här Är reformationen över? Ledare av Berno Vidén Maktkoncentrationen är ett ödesbestämt verk Av Arne Imsen Församlingen – ett idealsamhälle Av Arne Imsen Dårskapens vägar – Sex renässanspåvars maktmissbruk banade väg för reformationen Av Barbara W. Tuchman, presentation av Lars Bygdås Interreligiöst samtal i Filadelfiakyrkan på Rörstrand, Stockholm Fortsätt läsa

Är reformationen över?

Lutherska världsförbundet inbjuder påven Franciskus till Sverige. För värdskapet står Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd, där följande frikyrkor ingår: Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Pingst-rörelsen, Svenska Alliansmissionen och Vineyard Norden. Text: Berno Vidén – De flesta av jordens invånare kallar sig för troende. Det borde provocera fram en dialog mellan Fortsätt läsa

Maktkoncentrationen är ett ödesbestämt verk

Arne Imsen apropå påvebesöket 1989: Det är omskakande att  bevittna hur den katolska skökoanden influerar på och förtrollar hela mänskligheten religiöst, kulturellt och politiskt. Den bannlyste Martin Luther och senare tiders reformatorer tillhör ett passerat stadium som uppenbarligen få vill påminnas om. Stridsyxorna är nedgrävda. Med sänkta sanningskrav och förstärkt Fortsätt läsa

Församlingen – ett idealsamhälle

Alla kategoriklyftor i församlingen måste bort, mellan svart och vit, hög och låg, ung och gammal. I annat fall förnekar vi Kristi försoningsverk. Men är vi ett i Kristus, måste väl också detta slå igenom i alla relationer? Har vi allt annat gemensamt, måste inte då även plånboken inkluderas?  Vi Fortsätt läsa

Dårskapens vägar – Sex renässanspåvars maktmissbruk banade väg för reformationen

Av Lars Bygdås Påvedömet och katolska kyrkan kan inte analyseras utifrån blott ett religiöst teologiskt perspektiv. Ty kyrkan är sedan århundraden också en politisk maktfaktor som spelat med eller mot de europeiska stormakterna Frankrike, Spanien, Habsburgväldet etc. Man måste alltså även få inblick i detta politiskt militära spel som pågått Fortsätt läsa

Interreligiöst samtal i Filadelfiakyrkan på Rörstrand, Stockholm

Text: Emanuel Johansson Det  kallas  för tolerans och  kärlek, men bakom den interreligiösa rörelsen anar vi en makt som ställer krav och kräver lydnad. Den kyrka eller församling som vill bli accepterad måste med tåget. I början av året såg vi hur  Pingstkyrkan i Stockholm tog ett interreligiöst initiativ. Rapporteringen i  Midnattsropet nr 1 2016 blev Fortsätt läsa

Må Gud bevara sitt fria folk från att följa med i utförsbacken!

Citerat ur Evangelii Härold 1927 De frikyrkliga samfunden göra gemensam sak med de stora världskyrkorna i danande av en kyrklig världsallians. Därföre gäller det för alla andliga människor att taga avstånd från dessa samfund, om de ej vilja vara med i dessa strävanden, som ytterst förbereda Antikrists framträdande. Den andra Fortsätt läsa

Påvekyrkan har inte gett upp en enda av de villfarelser som förorsakade reformationen

Citat ur ”Tidens Tecken” av Thoralf Gilbrant år 1975 Thoralf Gilbrant var en känd och respekterad förkunnare inom pingstväckelsen i Norge och Norden. Han har gett ut en rad böcker som behandlar det profetiska ordet och flera bibellexikon. Om det skall bli någon enhet mellan katolsk och protestantisk tro, står Fortsätt läsa