Varför daglig gemenskap?

Text: Anita Eriksen

Det finns många ut och in i bibeln, exempelvis “Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet” (Matt. 7:13), “gå ut till honom utanför lägret “ (Hebr 13:13), som pekar på och klargör valmöjligheter i livet.

Jesus säger vid ett tillfälle till folket om Johannes:

Varför var det ni gick ut i öknen? – Var det för att se en människa klädd i fina kläder? De som bära fina kläder, dem finner ni ju i konungapalatsen (Matt 11:7, 8).

För mig är det en annan fråga som kom till mig:
Varför gick vi in, flyttade tillsammans?
Var det för att vi tänkte att det skulle ge oss en bra ekonomi? Var det för att vi inte hade någonstans att bo? Var det för att vi tyckte att det var så fina och förträffliga människor som det skulle passa oss att umgås med?

Nej, vi fick höra ett budskap från Guds eget Ord:

Alla de som trodde höllo sig tillsammans och hade allting gemensamt – och ständigt var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud (Apg. 2:44, 46).

Det var en kallelse från Gud som vi fick.

Vi valde inte våra syskon själva, det var Gud som förde oss samman. Vi fylldes av en entusiasm att kunna arbeta och bo tillsammans. Att kunna evangelisera och vinna människor för Jesus.

Människor kom till tro och frälsning och det är mer än en som idag kan intyga att de hade inte kommit på fötter i tillvaron, kanske inte ens överlevt om det inte hade funnits en öppen dörr, en öppen famn, och en bedjande skara att dela sitt liv med.

För mig och flera är det fortfarande en nödvändighet att få dela livet med syskon som har samma inriktning och mål med sitt liv. Att få leva för Jesus. Att uppmuntra varandra på vägen. Om någon blir efter på vägen, om någon haltar och behöver stöd så ska det finnas ett hem.

Och än idag måste vår ambition och önskan vara att vinna människor för Jesus och att då också kunna ta hand om, i samhällets ögon utslagna människor, som tagit emot Jesus och börjat ett nytt liv och behöver stöd och undervisning i det nya livet.

Vårt mål är att så många som möjligt skall räddas för evigheten. Nyfödda barn behöver omsorg och vägen kan ibland vara lång innan de har växt upp och står på egna ben.

Så därför; öppna ditt hjärta, öppna gemenskapen, öppna församlingen för den som behöver stöd och undervisning i det nya livet med Jesus!

Föregående inlägg – Många har inte råd att hamstra
Nästa inlägg Allvarstider

Relaterade inlägg