En annan ande

En annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium (del 2)


Text: Stig Andreasson

Vi har i en tidigare artikel tagit upp problemet med falska lärare som påverkade redan de tidiga kristna församlingarna. Dessa falska apostlar förkunnade en annan Jesus, förde med sig en annan ande och presenterade ett annorlunda och främmande evangelium. Vi tog då upp några nutida riktningar, som också förkunnar en annan Jesus. Vi underströk vikten av att hålla fast vid Bibelns undervisning om Herren Jesus. Denna gång tar vi upp farorna som aposteln varnar för under benämningen ”en annan ande och ett annat evangelium”.

Även idag kan ”en annan ande” vara i verksamhet.

Där man förkunnar en annan Jesus än Bibelns, påverkas också den andliga atmosfären. I vår tid har vi en rad trender och andliga manifestationer, som kallas ”karismatiska” och som alltså betraktas som ett verk av den helige Ande. Men i Bibelns ljus kan vi inte utan vidare godta dem såsom sunda och inspirerade av sanningens ande.
Helt i början av vårt årtusende utkom en bok med titeln ”2000 år med den helige Ande”. I Norge utgavs den på pingstförlaget Rex. Den var ett försök att sammanfatta den s.k. ”karismatiska kristendomens” historia helt från apostlarnas tid till vår egen tid. Boken fick många lovord och innehöll utan tvivel många intressanta upplysningar. Men döm om min förvåning, då författaren bland karismatiska manifestationer i nyare tid nämnde det som sker på den katolska vallfartsorten Lourdes i Frankrike. Där hade jag varit flera gånger och blivit djupt chockerad över den Mariadyrkan som där förekommer. I Lourdes talas det inte mycket varken om Jesus eller den helige Ande. Allt fokuseras kring Maria. Hon sägs ha uppenbarat sig för en liten herdeflicka i en grotta i berget. En källa med undergörande vatten sprang då fram. Detta vatten förs i ledningar till en rad kranar utanför grottan. Nutida pilgrimer uppmanas att dricka av vattnet och två sig rena däri. Jesus omtalas huvudsakligen genom texten över ingången till den gamla kyrkan, där det står: ”Genom Maria till Jesus.” Hela staden är full av butiker där man säljer Mariabilder i alla dimensioner. Hur i all världen kunde man få denna extrema Mariakult att framstå som ett exempel på karismatisk kristendom och som ett resultat av den helige Andes ledning och inspiration i vår tid?
En rad andra företeelser har blivit omtalade i vår tid. Att ”falla under kraften” eller bli ”nedslagen av Anden” har blivit begrepp i vissa karismatiska kretsar. Man talar också om att bli ”drucken i Anden”! På en video såg jag en mötesledare träda fram inför en talrik publik. Plötsligt ropade han: ”Bli druckna!” Publiken reagerade omedelbart. Somliga gled baklänges ned på golvet, där de blev liggande. Andra hamnade på alla fyra och började skratta. Mötet fortskred sedan i ett tillstånd av kaos och förvirring. Kan detta verkligen vara manifestationer av Guds helige Ande? Det hela stämmer ju mer än dåligt med Guds Ord som säger: ”Låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning”.
Ja, men på pingstdagen blev det sagt om lärjungarna att de var fulla av sött vin, utropar någon. Det stämmer. Men det står väl ingenstans att lärjungarna uppförde sig som druckna, att de redlöst raglade omkring utan att kunna stå stadigt på benen! Nej, påståendet att de var druckna berodde på det språkmirakel som skedde. Lärjungarna talade på många olika språk om Guds väldiga gärningar. Detta innebär naturligtvis att alla de närvarande inte kunde förstå allt som blev sagt. Några uppfattade då möjligtvis det hela som ett obegripligt pratande i fyllan och villan. Men Petrus påvisade klart det orimliga i detta påstående.
Men säger inte Bibeln att människor kan bli slagna till marken av Guds kraft? Jo, det står om Konung Saul att ”han föll raklång till jorden”. ”Han föll till marken så lång han var”. står det i den norska Bibeln. Och han var verkligen lång och reslig, ty det står om honom att han var ”huvudet högre än allt folket”. Men varför föll han? Han föll i ren förskräckelse över att han från den andliga världen fått ett budskap om att han var förkastad på grund av sin olydnad. Han föll alltså inte därför att han mottog kraft och välsignelse från Gud. Verkliga Guds män (och kvinnor) faller som regel inte baklänges och okontrollerat till marken. De faller fullt frivilligt ned på sitt ansikte i tillbedjan inför Gud, kanske ibland med en viss bävan inför Guds höga majestät. Profeten Hesekiel upplevde detta. Men han berättar själv att då han låg där på sitt ansikte hände någonting. ”Anden kom då in i mig och reste mig upp på mina fötter”, skriver han. Det tonar ett ”halleluja” djupt inne i mitt hjärta då jag läser dessa ord. Gud slår inte sina vänner i backen. Nej, tvärtom – han reser dem upp! Många har upplevt att en gudomlig kraft kunde lyfta dem upp från ett liv i träldom och förnedring. Det är detta vi behöver uppleva mer av idag. Det är enda vägen att bli kvitt alla karikatyrer och efterapningar av Andens verk.
Den helige Ande kallas Hjälparen, Tröstaren, Hugsvalaren, Vägledaren. Strax efter att Jesus hade lovat att denne gudomlige hjälpare skulle komma, sa han: ”Jag skall icke lämna er faderlösa, jag skall komma till er.” Detta innebär helt enkelt att den helige Ande kom för att förmedla Jesu närvaro till oss. Frälsaren tar genom sin Ande boning i dem som tror.
I profeten Hesekiels bok har vi också en underbar beskrivning av en flod, som också kallas ”den dubbla strömmen”. Denna levande ström är en bild av den helige Andes liv och kraft som än idag väller fram i världen. Om den säger profeten att ”allt blir sunt och allt får liv”, dit strömmen kommer. Mycket av det som sker eller påstås ske av andliga manifestationer i vår tid är rätt och slätt osunt. Men Gud vare tack! Det finns en levande Andens ström som ger både sundhet och liv.

Ett annat evangelium tonar tyvärr ut över världen även idag.

En flod av spekulationer, trender och nya bibeltolkningar väller in över kristenheten, allt under beteckningen ”evangelium”. Först skall vi säga några ord om ”det sakramentala evangeliet”. Vi har tidigare påvisat att i den katolska kyrkan är Jesus sakramentalt närvarande. Men även i den ortodoxa kyrkan och i några av de kyrkor som har sitt ursprung i den protestantiska reformationen möter vi samma grundtanke. Ja, en av ledarna för en svensk teologisk läroanstalt, som presenteras som bibeltrogen, evangelisk och karismatisk, skrev nyligen följande: ”Precis som Jesus förmedlade Guds fullhet kan församlingen göra det! Detta sker just sakramentalt, genom olika yttre medel.” Alltså frälsning genom yttre medel som kallas sakrament, vilka då betraktas inte bara som nådemedel men som frälsningsmedel. Detta blir en form av religiös magi.
Det finns också ett ”politiskt evangelium”. Bibelns ord om försoning mellan syndaren och Gud genom sinnesändring och tro politiseras och byts ut mot en förkunnelse som handlar om fred och försoning mellan folk och länder. Det är lovvärt att arbeta för fred i världen. Jesus själv sa: ”Saliga är de fridsstiftande”. Men Bibelns försoningsbudskap handlar i första hand om den enskildes behov av att få frid med Gud genom att motta syndernas förlåtelse. Detta kan ske bara på grundval av Frälsarens försoningsdöd på korset.
Dessutom har vi idag något som vi kan benämna ”ett svärmiskt evangelium”. Det förekommer i flera olika former. Vi kallar detta ”evangelium” svärmiskt därför att det inte bygger på verkligheten. En riktning som sprider sig i många olika församlingar just nu kan sammanfattas i parollen ”Kingdom now” (Riket nu). Den framför ett mycket positivt och optimistiskt budskap. Inom en snar framtid kommer den kristna församlingen att beklädas med sådan andlig kraft att den kan överta ledningen av hela världen, både politiskt och andligt. Detta har redan börjat. Himlen är nu i färd med att inta jorden genom den andliga kraft som verkar i och genom Guds församling. När så församlingen har slutfört sin uppgift kan Kung Jesus komma tillbaka och överta sitt rike. Vi är utan tvekan kallade att arbeta för rätt och rättfärdighet i denna världen och att lindra så mycken nöd vi bara kan. Men det fredsrike som Bibeln talar om, kan inte bli verklighet förrän Konungen själv personligen kommer tillbaka.
Begreppet ”preterism” har också på nytt blivit aktuellt. Det har sedan länge existerat i olika versioner. Men de flesta ”preterister” tror att så gott som alla Bibelns profetior om vår tidsålders avslutning blev uppfyllda redan vid Jerusalems förstöring år 70. Somliga framför också tanken att fridsriket i andlig betydelse är en verklighet allt sedan Jesus fullbordade försoningsverket på korset. Ja, jag har även hört att vi nu lever mitt i den himmelska bröllopsfesten. Vi kan ju här och nu glädjas över frälsningen i Jesus Kristus.
Problemet med dessa tolkningar är att man bortser från Bibelns konkreta och tydliga profetior om Kristi fridsrike på jorden. Då kommer stora förändringar att ske, ”Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig”. Inga arméer, ingen vapenindustri, ingen krigstjänst, ingen träning av soldater i Kristi fridsrike! Dit har vi uppenbart ännu inte kommit. Det skall också ske förändringar i naturen då Jesus tar maktens spira i sina händer. ”Vargar skall bo tillsammans med lamm”, säger profetordet. Bönderna i Hedmark i östra Norge har i år förlorat hundratals får på grund av en eller flera blodtörstiga vargars härjningar. Dessa bönder har nog svårt att tro att de citerade profetorden redan blivit verklighet. Det svärmiska evangeliets budbärare försöker lösa problemen genom att förandliga Bibelns konkreta profetior. Men därmed gör de bara Bibeln till en obegriplig bok.
Låt oss ta apostelns varningsord på allvar! Det finns verkligen främmande andar i verksamhet. Och det finns farliga former av ett annat evangelium. Det sanna evangeliet handlar om den korsfäste Frälsaren, som bar våra synder och som sedan besegrade dödens makt. Alla som i tro tar emot Honom får del av Andens nya liv. Precis som aposteln skrev:

– I honom (i Jesus Kristus) har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande.

Eller som Åge Samuelsen uttryckte det i en av sina sånger:
Jag tog emot Guds evangelium, Och livet mitt förvandlat blev, Tänk, vilket härligt privilegium. I livets bok mitt namn han skev.
Hör, Herren Jesus själar kallar, En härlig frälsning vill Han ge, När pingstens eld från himlen faller den bundne får befrielse.
Käre läsare, detta kan också bli din erfarenhet här och nu! Frälsningens port står öppen även för dig!

Föregående inlägg Vägbrytaren
Nästa inlägg Bunkra upp i förrådet!

Relaterade inlägg