Snart är nådatiden för Sverige slut

Insänt av Ingemar Blomberg

Sverige har fått en lång nådatid. Men hur har denna nådatid brukats? Vad jag kan förstå, är avfälligheten och syndaskulden större nu än 1953. Tänk bara på det folkmord som aborterna utgör. Tänk på den sodomi som propageras och utövas. 

Under senaste tid har pastor Birger Claessons bok ”Dom över Sverige” aktualiserats. Han fick 1950 -51 mottaga profetiskt tilltal sägande, att Sverige (sannolikt 1953) skulle utsättas för militärt angrepp. Detta skulle ske som straff för folkets avfällighet och begångna synder. En tilläggsprofetia i december 1951 kungjordes i boken ”Sveriges ödestimme”.
Även pastor Birger Ohlsson och den så kallade Adelövsprofeten mottog profetior i samklang med Birger Claessons. Också Anton Johansson frambar i början av 1900-talet samma varning till Sverige. Både Johansson och ”Adelövsprofeten” nämnde årtalet 1953 som kritiskt för Sverige.
Både B. Claesson och B. Ohlsson framförde, att straffdomen kunde uppskjutas som svar på de troendes böner samt syndares omvändelse Men ingen av dem hävdade, att straffdomen kunde inhiberas.
Dessa profetior (och flera i samma anda) ledde till förnyelseväckelsen 1951 – 1953. Det var mycken bön och fasta bland Guds folk dessa år. Det var enbart Guds nåd, att straffdomen sköts på framtiden. Landet fick en förlängd nådatid.
Det har senare konstaterats, att Sovjet 1953 hade mycket konkreta planer på ett angrepp mot Sverige. Stalin avled hastigt i mars 1953. Hemliga polisens chef Berija avrättades därefter (1953), och Chrusjtjev började manövrera sig fram till makten. På Koreahalvön blev det vapenstillestånd i juli 1953.
Birger Claesson fick i sin uppenbarelse se och höra namnen på platser, som skulle få militär betydelse. Senare kunde han och närstående pastorer konstatera vid studier av detaljkartor, att dessa platser fanns i verkligheten (bl.a. 0xdjupet, som var aktuellt under u-båtsjakten 2014). Detta finns beskrivet i Claessons böcker.
Vad Claesson sett i uppenbarelsen i december 1951, ledde bland annat till, att en liga av spioner och tilltänkte femtekolonnare kunde avslöjas och dömas.

Birger Ohlsson nämner om en profetia, som han mottog under ett möte på Lapplandsveckan gällande annalkande orostid. Han nämnde också, att exakt samma profetia samma kväll framfördes på två andra platser i Sverige Dessutom fick ytterligare en person under detta möte på Lapplandsveckan mottaga exakt samma profetia (samtidigt som B. Ohlsson fick sin profetia).
Bröderna Claessons och Ohlssons böcker finns antikvariskt, liksom boken om ”Adelövsprofeten”. Folke Thorell har också i boken ”När Gud varnar …” (1967) skrivit om dessa profetior.

Ovanstående styrker äktheten i de profetiska varningar som framfördes under femtiotalets första år.
Senare har Emanuel Minos i boken ”Tag plats – dörrarna stängs” återgett ytterligare varnande profetior.
Sverige har fått en lång nådatid. Men hur har denna nådatid brukats? Vad jag kan förstå, är avfälligheten och syndaskulden större nu än 1953. Tänk bara på det folkmord som aborterna utgör. Tänk på den sodomi som propageras och utövas. Sveriges militära förmåga är idag en mindre bråkdel jämfört med 1953. Den inre samhällsupplösningen har också gått mycket längre.
De varnande profetiorna från tidigt 50-tal och tidigare är 2018 mer aktuella än då de framfördes!
Ingemar Blomberg, Uppsala

Föregående inlägg Vill du bli räddad?
Nästa inlägg Det nya förbundets folk

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x