”RESPEKT FÖR FÖRSAMLINGEN”

Oscar Raattamaa I januarinumret av Den Kristne stod en artikel att läsa under ovanstående rubrik. Den innehöll många tänkvärda saker. Men när jag läste den, kom jag att tänka på vilka grundorsaker det egentligen var som ingav ”respekt” för församlingen under apostlarnas tid. Det var inte enbart församlingen som sådan, Fortsätt läsa

ALLIANS ELLER ANDLIG ENHET

Lewi Pethrus i Evangelii Härold Nr 8 1927. ALLIANS ELLER ANDLIG ENHET Det är ofta svårt för en uppriktig kristen, att taga ställning till frågan om allians och samarbete mellan kristna av olika trosuppfattningar. Den som själv upplevat frälsningens verklighet och mottagit den helige Avnrd’es gåva, som är kärlekens och Fortsätt läsa