Brev till de nyfrälsta!

Brev till de nyfrälsta! Jesus älskar dig, han har omsorg om dig, han förstår dig, ja, han är din allra bäste vän. Han förmår att göra dig starkare för varje dag till både ande, själ och kropp. Giv dig helt i Guds hand, han förmår bevara dig hela livet ut. Fortsätt läsa

ALLIANS ELLER ANDLIG ENHET

Lewi Pethrus i Evangelii Härold Nr 8 1927. ALLIANS ELLER ANDLIG ENHET Det är ofta svårt för en uppriktig kristen, att taga ställning till frågan om allians och samarbete mellan kristna av olika trosuppfattningar. Den som själv upplevat frälsningens verklighet och mottagit den helige Avnrd’es gåva, som är kärlekens och Fortsätt läsa