Andens liv och funktion genom församlingen

Text: Tage Johansson

Ordet funktion är ett mycket vanligt ord som vi ofta använder i vardagliga sammanhang. Inom läkarvetenskapen har man t.ex. noga satt sig in i hur varje del av människokroppen har sin funktion. Vi kan tänka oss, som exempel,  vilka problem det innebär för kroppen om inte insulinbildningen i bukspottskörteln fungerar som den ska, eller om blodet i hjärtkärlen inte får flöda fritt. Det finns en annan kropp som bibeln talar om som heter ”Kristi kropp i tiden” (Kol 1:24).
Församlingen liknas vid en kropp, som uppstod genom att Gud som det heter i 1 Korintierbrevet 12:18, sammanfogade kroppen av olika delar. Till Efesierna skriver Paulus och påminner dem om att de var och en är lemmar som Gud har insatt i Kristi kropp. Vidare kan vi läsa att Gud har insatt lemmarna i kroppen på det sätt som han har velat.
Varje lem och organ i människokroppen har en given plats att fungera inom. De är mottagliga för de signaler som utgår från huvudet. Det är inte utan orsak som Gud gjorde detta som en viktig förebild på församlingens funktion. Som exempel kan vi jämföra hjärtats betydelse med de ämbeten som Gud har satt i församlingen. Hjärtats pulsslag kan liknas vid  den livsuppehållande funktion de äldste har genom att upprätthålla ett rikt och överflödande böneliv. Hela kroppen är beroende av i vilket skick hjärtverksamheten är. Ett svagt hjärta betyder en svag hjärtverksamhet. Något som också påverkar hjärtats och kroppens funktion är näringsintaget. En idrottsman är angelägen om vad han äter.
Församlingens funktion är hela tiden beroende av hur förbindelsen är mellan kroppen och huvudet Kristus. Den apostoliska väckelsen som vi kan läsa om i Apostlagärningarna hade sin hemlighet i församlingens beroende av Andens ledning och tilltal. I Apg 15:28 heter det: ”Den helige Ande och vi hava nämligen beslutat …” Och i kapitel 13 fick församlingen genom Andens tilltal sända ut  Barnabas och Saulus. Det heter i vers 4 att de blev utsända av den helige Ande.
Om kroppen är i bra kondition kan den också utföra ett arbete åt sin uppdragsgivare. När församlingen är i ett funktionsdugligt tillstånd kan den också genom Andens kraft utföra uppdraget.
Det har alltid funnits en väg tillbaka om församlingen förlorat sitt funktionsdugliga skick. För att ljusstaken inte ska behöva flyttas finns det tre upplevelser som leder till full upprättelse. Detta blev Efesierförsamlingen uppmanad att göra i Uppenbarelseboken 2:4-5:
1. Det första är att bli i stånd att mottaga Andens ljus över den rådande belägenheten i församlingen. ”Den som har öra han höre vad Anden säger till församlingen.”
2. Det andra är att när sanningens ljus har kommit församlingen till del, göra en sann omvändelse i hjärta och själ. Till församlingen i Sardes heter det: ”Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det, och tag vara på därpå och gör bättring” (Upp 3:3).
3. Det tredje är att åter uppleva vad den första kärleken kan åstadkomma. ”… gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid” (Upp 2:5).
  En fungerande församling kan här i tiden genom sin gudomliga auktoritet utöva ett mäktigt inflytande på sin samtid. Gud gav Jesus åt församlingen till att vara ett huvud över allting, åt församlingen som är hans kropp som är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Församlingen ska ledas av en Gudomlig ledning. Den kan aldrig ledas av demokratiska åsikter och beslut. Det finns alltid och i alla situationer en framkomlig väg för Guds levande församling. Det är att i bön söka Andens ledning. Anden är den som kan upprätthålla huvudets förbindelse med kroppen. Apostlarna i Nya testamentet fann det nödvändigt att ibland genom bön och fasta ge den helige Ande sådant utrymme i församlingen att den fick skänka ljus till korrigering eller vägledning. Allt står och faller på om våra beslut och handlanden kommer från oss själva eller genom Andens ledning. Det behövs en frisk och sund kropp för att kunna verkställa de impulser som kommer från huvudet.
Till sist vill jag rekommendera var och en att studera vidare genom att utgå från följande bibelord, och från de sammanhang de är tagna. ”I honom fogas hela byggnaden samman och växer till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till ett hus, där Gud bor genom sin Ande” (Ef 2:21- 22), (Hedegårds övers). ”Och låt er själva som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus” (1 Petr 2:5), ”och på denna klippa ska jag bygga min församling” (Matt 16:18, Hedegårds övers.). ”Om Herren icke bygger huset, så arbeta de fåfängt som bygga därpå” (Ps 127:1, 1917 års övers.). Gud vill församlingens funktion i ändens tid.

Föregående inlägg ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”
Nästa inlägg – Guds församling är bärare av ett ljus som måste lysa

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x