Snart kommer Jesus!

Text: Runepär Lind

Det är inte det viktigaste att veta exakt vilken dag Jesus kommer, utan att vara redo då detta sker!

I Lukas evangelium heter det att människosonen ska komma i en stund då ingen väntar det. Det betyder att de flesta människor kommer att vara oförberedda då Han kommer. Jesus själv har dock gett oss en bild av hur det kommer att se ut i världen strax innan sin tillkommelse. I Matteus evangelium kapitel 24 heter det:

I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra men allt detta är allenast begynnelsen till ’födslovåndorna’.

I Lukas kapitel 21:10 säger Jesus:

Folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike och det skall bliva stora jordbävningar, så ock hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner skola visa sig och stora tecken på himmelen.

I Lukas 21:25:

Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån, då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva.

Ovanstående texter skrevs alltså för över två tusen år sedan men det finns ingen annan tid än vår som stämmer så väl överens med beskrivningen. Bibeln talar om hur det ska bli krig, hungersnöd, jordbävningar, farsoter, hur människorna ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån.
Bibeln talar också om hur laglösheten ska förökas.
Om man med ärlighet analyserar hur det ser ut i världen idag så ser man att det ser ut som bibeln beskriver. Vi ser hur många länder sista tiden på nytt börjat rusta till krig, hur farsoter hotar, hur svältkatastrofer skördar många dödsoffer, hur antalet kraftiga jordbävningar ökat senaste åren.
Vi ser även hur laglösheten och kriminaliteten ökat till oöverskådliga proportioner. Hur man börjat ta till nya ord som till exempel ”klimatångest”. Vi ser i Sverige hur sjukskrivningarna för psykisk ohälsa ökat lavinartat, trots att vi lever i ett att världens ”lyckligaste och rikaste länder”. Situationen skulle vara totalt hopplös om det inte var för Jesus och hans tillkommelse.
Vidare i Lukas evangelium heter det:

… då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva. Och då skall man få se ’Människosonen komma i en sky, med stor makt och härlighet (Luk 21:26).


Lösningen för människan är att vända sig till Gud för Han har gett mänskligheten en möjlighet till räddning (frälsning). I Johannes evangelium 3:16 sammanfattas detta i en enda vers:

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

Som du ser av ovanstående lever vi i en tid som bibeln kallar ”ändens tid” och där Jesus själv beskrivit situationen i världen innan sin tillkommelse. Dock är inte det viktigaste att veta exakt vilken dag Jesus kommer, utan att vara redo då detta sker, det vill säga, att ha tagit emot Honom som sin frälsare. Bibeln säger i Johannes evangelium:

Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn (Joh 1:12).

Än är dörren till frälsningen inte stängd, men en dag kommer det att vara för sent. Bibeln liknar den sista tiden vid Noas tid. Han predikade för människorna som inte ville lyssna i över hundra år. Till slut kom floden och Gud själv stängde dörren till arken. Människorna som valde att stanna utanför förgicks. Arken i vår tid heter Jesus Kristus och ännu finns möjlighet till frälsning för den som vill.

Fridshälsningar!

Föregående inlägg -Jesus måste finnas med i allt!
Nästa inlägg Kuba: Ramón och Adya har suttit fängslade i tio månader

Relaterade inlägg