Midnattsropet nr 5 1961

Bläddra i tidningen

Beklädda med kraft
Donald Bergagård


Mitt vittnesbörd: Frälst, döpt i Anden och botad!
Jakob Dybvik


Midnattsropet
Arne Imsen


Om Midnattsropet
Arne Imsen


Werner Sällström har fått hembud
Arne Imsen


Lova Herren min själ
Agne Bark


Laglöshetens hemlighet
M. L.


Segerrapporter från när och fjärran


I tjänst för Jesus
Rachel Richardson


Obs! Missionen
Knut Ringstad


Vår uppgift
Boken Pingstväckelsens riktlinjer (1917)


Föregående inlägg Midnattsropet nr 4 1961
Nästa inlägg Midnattsropet nr 6-7 1961

Relaterade inlägg