Midnattsropet nr 6-7 1961

Verkliga splittringsorsakerArne Imsen Krist – Väckelse – MöjlighetElla Sörensen Midnattsropet Det gjorde GudCharls Carlton, Oscar A. Carlson Du kan få Guds underverkande kraftA. A. Allen Frigörelse eller partiväsen?E. D. Bibelstudiet: Petrus liv (del 1)Axel R. Olsson Guds ord med makt går fram i världenDonald Bergagård “Sångväckelse” MissionenKnut Ringstad, Margareta Eklund, Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 5 1961

Beklädda med kraftDonald Bergagård Mitt vittnesbörd: Frälst, döpt i Anden och botad!Jakob Dybvik MidnattsropetArne Imsen Om MidnattsropetArne Imsen Werner Sällström har fått hembudArne Imsen Lova Herren min själAgne Bark Laglöshetens hemlighetM. L. Segerrapporter från när och fjärran I tjänst för JesusRachel Richardson Obs! MissionenKnut Ringstad Vår uppgiftBoken Pingstväckelsens riktlinjer (1917)

Midnattsropet nr 4 1961

Köttslig enhet – andlig splittringArne Imsen I detta nummer av MidnattsropetArne Imsen Allians eller andlig enhetLewi Pethrus Gören bättring och låten alla döpa ederDonald Bergagård Frihet för de fångnaSmith Wigglesworth Evangeliseringsglimtar från KenyaMargareta Eklund, Gunnar Eklund Kenyahälsning från Mattson Boze och John VickMattson Boze, John Vick Sann frimodighetKerstin Fredriksson Brev Fortsätt läsa