Midnattsropet nr 5 1961

Beklädda med kraftDonald Bergagård Mitt vittnesbörd: Frälst, döpt i Anden och botad!Jakob Dybvik MidnattsropetArne Imsen Om MidnattsropetArne Imsen Werner Sällström har fått hembudArne Imsen Lova Herren min själAgne Bark Laglöshetens hemlighetM. L. Segerrapporter från när och fjärran I tjänst för JesusRachel Richardson Obs! MissionenKnut Ringstad Vår uppgiftBoken Pingstväckelsens riktlinjer (1917)

Nr 5 1961 Beklädda med kraft Frälst, döpt i Anden och botad! Midnattsropet Werner Sällström har fått hembud Lova Herren min själ Laglöshetens hemlighet Seger-rapporter från när och fjärran I tjänst för Jesus Obs! Missionen Vår uppgift

VÅR UPPGIFT

VÅR UPPGIFT Denna artikel är hämtad ur boken Pingstväckelsens riktlinjer utgiven av Filadelfiaförlaget 1917. Förvisso har denna bok ett aktuellt budskap i dag. ”En ödesdiger tid bryter in över Europa.” Med dessa ord inledde den tyske rikskanslern det beaktansvärda riksdagssammanträdet den 4 aug. 1914. Större och väldigare än vi någonsin Fortsätt läsa

Obs! Missionen

Obs! Missionen Till vänners kännedom meddelas att missionärsfamiljen i Kenya mötts av en del svårigheter, vilket de meddelat i brev till församlingen. Båda makarna har haft malariafeber, Margaretha :särskilt svårt. De fick även ett meddelande från tullmyn-digheterna att tull skulle betalas för medhaft gods, bilen inräknad. Summan som skulle erläggas Fortsätt läsa

I TJÄNST FÖR JESUS!

I min tidigare deltidsanställning, hade jag uppgiften att vara bokförare och deklarant i en bokföringsfirma. Arbetet var trivsamt och Välavlönat, och tillfredsställelsen god efter ett väl utfört verk. Så kom Jesus med en ny kallelse. Den löd: ”Tag ditt kors och följ du mig!” Jag svarade: ”Jal” I min nuvarande Fortsätt läsa

Seger-rapporter från när och fjärran

Dop i Örebro simhall Dopförrättning hölls lördagen den 22 april då en skara nyfrälsta vänner döptes till Kristus. Denna gång fick simhallen i Örebro badhus fungera som ”kyrka” och den lilla badbasängen som ”dopgrav”. Mycket folk var samlat och en härlig ande var verksam. Under själva dopakten steg jublet kraftigt Fortsätt läsa

“Laglöshetens hemlighet”

“Laglöshetens hemlighet” I Evangelii Härold för den 23 februari finns en artikel som gjorde mig något konfunderad. Arti” kelförfattaren skriver om falska profeter, Show, religiösa marknadstillställningar, med reklam om mirakler, tecken och under. Om sönderrivna gudomliga lagar, om församlingens splittring. Vad menar broder? Till Vilka är förmaningen riktad? Inom våra Fortsätt läsa

LOVA HERREN MIN SJÄL!

Av Agne Bark Ps. 103 1-5 Det som behövs i våra dagar, är nog utan tvivel väckelsemöten med väckelsekraft. Väckelsemötets kännemärke är, att det åstadkommer väckelse i människornas hjärtan. Det finns tre olika slags väckelsemöten. Först och främst väckelsemöten då syndare blir väckta och tar emot Jesus som sin Frälsare. Fortsätt läsa