Jesus kommer!

Appell av Tore Björklund

Det känns nästan overkligt att covid-19 på några veckor fick mig och hela världens människors trygga tillvaro att fullständig rasa ihop och bli en mardröm. Själv rycktes jag med i detta och kände att det var ett skarpt läge, men samtidigt vet jag att det finns bara en väg som håller, och det är Jesu väg.

Det som sker nu är ett tecken på att Jesu ankomst är nära. Jesus säger i Lukasevangeliet 21:25-28:

“Och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån, då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva. Och då skall man få se Människosonen komma i en sky, med stor makt och härlighet. Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning.”

I hela Lukasevangeliet 21 talar Jesus om vad som blir tecknen på tidens slut och Hans återkomst. Bibeln är full av profetiska uttalanden om den sista tiden. Uppenbarelseboken 6 talar om fyra hästar, och om sju sigill som ska brytas, och det känns som att detta håller på att ske just nu, mitt framför våra ögon. Det står där om krig, pest, hungersnöd och ekonomisk kollaps, som slutar i en mänsklig hopplöshet, men mitt uppe i detta skall Jesus komma och hämta sin brud, alla de som har en levande tro på Honom. Detta fick man som barn på 70-talet höra predikas från talarstolarna i kyrkorna, men också hemma där mina föräldrar levde i detta: “om Herren dröjer och vi får leva.” Man träffades av budskapet att snart kommer Jesus, men aldrig har det varit så verkligt som just nu.

Jesus talar också i Matteusevangeliet 24 om vad som ska vara tecken på hans ankomst och tidens slut. Läs gärna hela kapitlet så förstår du att vi befinner oss verkligen i tidens slutskede. Vi får göra precis som Noa gjorde på sin tid; stå upp och ropa ut frälsningens budskap. Kanske finns det ännu en liten tid till uppvaknande och omvändelse.

Jesus kan komma precis när som helst.

Vad ska vi göra? Jo, vaken alltjämt och bedjen, säger Jesus. Han vill leda och hjälpa oss i denna svåra tid. Vi är hans folk och sändebud som ännu en liten tid får ropa ut frälsningens budskap till våra medmänniskor. När man idag ser ut över kristenheten och lyssnar in budskapet så talas det knappt om omvändelse eller synd, inte heller om att det kostar allt att följa Jesus. Det talas heller inte så mycket om att Jesus ska komma igen. Tidigare kunde man höra predikningar i många församlingar och kyrkor om himmel och helvete, om hur viktigt det är att ta emot Jesus och följa honom på den smala vägen. Likaså predikades budskapet om tidens tecken, som visar på att Jesus snart ska komma tillbaka. Man sa att han skulle komma som en tjuv om natten, att en skulle tas med och en skulle lämnas kvar.

Det talades också om Uppenbarelseboken, om det penninglösa samhället och om en världshärskare som skulle förvilla jordens inbyggare, och med detta falska lärare och präster som skulle vilseleda många utvalda. Det handlade om krig, naturkatastrofer, svält, pest och en ekonomisk krasch och i dessa händelser skulle människor önska sig döden men inte finna den.

Mitt unga barnahjärta greps av detta budskap, och som 13-åring överlämnade jag mitt liv till Jesus. Jag förstod att han var mitt och alla människors enda hopp, och att världen ej var mitt rätta hem. Jag väntade något annat; det himmelska, och att Jesus snart skulle komma tillbaka och hämta mig. Men aldrig har det känts så nära till hans ankomst som nu.

Jesus vill ge oss den kraft vi behöver och han vill fylla alla behov:

Och anden och bruden säga: ”Kom.” Och den som hör det, han säge ”Kom.” Och den som törstar, han komme, ja den som vill, han tage livets vatten för intet (Upp 22:17).

Låt oss leva nära Jesus i bönen och i Ordet och låta Honom leda oss varje dag, tills han kommer. Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen. Kom Herre Jesus! (Upp 22:20)

Föregående inlägg – Många har inte råd att hamstra
Nästa inlägg Allvarstider

Relaterade inlägg