“Världen var inte värdig att ta emot dem”

Vi lever i en kristendomsfientlig värld. Den internationella missionsorganisationen Open Doors listar varje år de 50 länder i världen där det är som farligast att leva som kristen. De förföljda svarar inte med hat och våld. Istället ber de för sina förföljare, på det sätt Jesus själv gjorde. Även den kristna församlingens första martyr visade på kraften i evangelium då han samtidigt som stenarna haglade över honom bad: “Herre, ställ dem inte till svars för denna synd!” Jesus sa: “Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt.” Vi presenterar här några av de länder där troende syskon lider svårt för Jesu skull. En broder som satt fängslad i Eritrea för sin tro på Jesus sa: “Evangeliet kan inte fängslas!”

NORDKOREA

Folkmängd: 25,8 miljoner
Antal kristna: 400 000
Att bli påkommen som kristen innebär omedelbar dödsdom eller att bli förd till ett arbetsläger som politisk förbrytare. Få kristna tar sig därifrån levande. Kim-Jong-Un har utvidgat systemet för fångläger och uppskattningsvis finns det mellan 50 000 och 70 000 kristna fängslade. Den familj som visar på någon som helst koppling till kristendom utsätts direkt för förföljelse. Föräldrar vågar inte berätta för sina barn om sin tro, av rädsla för att avslöjas och därmed straffas.

AFGHANISTAN

Folkmängd: 38,1 miljoner
Antal kristna: Ett fåtal
Det är omöjligt att leva öppet som kristen. Att lämna islam anses vara en skam och konvertiter måste fly från landet eller dödas. IS och talibaner har fortsatt starkt grepp om landet. Alla kristna är extremt utsatta för förföljelse och lever under hot om att dödas, torteras, fängslas och uteslutas ur samhället. Kvinnor utsätts för alla former av fysiska övergrepp. Om deras tro upptäcks kan de bli sålda till slaveri eller prostitution.

SOMALIA

Folkmängd: 16,1 miljoner
Antal kristna: Några hundra
Om någon somalier misstänks ha konverterat till kristendom blir denne trakasserad, hotad eller dödad av familj, klan eller samhälle. Kristna med muslimsk bakgrund utgör en måltavla för al-Shabab, en våldsam grupp som tillämpar Sharia som grund för att reglera alla delar av livet. Gruppen avrättar ofta kristna direkt då de upptäcks. Men kvinnor kan också tvingas att gifta sig med en islamistisk extremist, medan män kan tvingas leda islamiska böner och utföra islamiska ritualer offentligt.

INDIEN

Folkmängd: 1,38 miljarder
Antal kristna: 67,4 miljoner
Hinduextremister anser att alla indier ska vara hinduer, och att landet ska rensas från kristendom och islam. Kristna anklagas ofta för att följa “en främmande tro” och attackeras fysiskt, även med dödlig utgång. Om de inte överger sin kristna tro kan de frysas ut ur samhället, med förödande effekter på deras möjligheter att försörja sig. Kristna diskrimineras ofta då nödhjälp ska delas ut. Kvinnor med hinduisk bakgrund kan ställas inför att välja mellan att hamna i fängelse, bli utstötta från sina familjer eller tvingas att gifta sig med en hinduisk man. Kvinnor som är daliter, längst ner på botten av det indiska kastsystemet, är extra sårbara för förföljelse av tre anledningar: för sin tro, sitt kön och sin status.

IRAN

Folkmängd: 83,6 miljoner
Antal kristna: 800 000
I islams namn plundras underjordiska församlingar och dess ledare döms till långa fängelsestraff för “brott mot nationens säkerhet”. Kristna kvinnor utsätts för övergrepp. Våldtäkt är olagligt men för att åtala en förövare krävs fyra manliga och två kvinnliga vittnen, vilket i praktiken ger immunitet till dem som använder sexuellt våld för att förfölja kristna kvinnor.

Be för våra förföljda syskon. Det finns många fler länder och platser att lyfta fram där Jesu lärjungar tvingas bära lidandets kors. Avslutar med ett ord av Jesus, allas vår uppdragsgivare:Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen.

Föregående inlägg Fortsätt att bedja och offra för den yttre missionen
Nästa inlägg Midnattsropet nr 1 2021

Relaterade inlägg