Bli mina vittnen!

Text: Ramón Rigal, Kuba

Allt sedan 2017 då det kubanska pastorsparet Ramón och Adya började att ge sina barn en kristen utbildning genom att hemundervisa, så har de fått utstå mycket förföljelse i form av husrannsakningar, polisförhör i tid och otid, konfiskering av datorer och litteratur, straffarbete och senast i raden – långa fängelsestraff. Ändå är inte de trakasserierna det värsta, menar Ramón: – När kristna församlingar och dess ledarskap vände oss ryggen och talade illa om oss för att vi gjorde det vi ansåg vara bäst för våra barn, var det mycket svårare att bära än all förföljelse. Idag är familjen återförenad och blickar framåt. Tron bär genom allt. Vi publicerar här en hälsning som kom från Ramón Rigal den 21 maj i år.

När de nu var samlade frågade de honom: “Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: “Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns” (Apg1:6-8).

Jag kan föreställa mig lärjungarna den där stunden då de frågar Jesus om riket. En dröm som fanns i deras hjärtan om att se ett restaurerat rike. Jesus gav dem inte det svar de ville ha, men han gav dem ett ord: Ni ska få kraft då den helige Ande kommer över er, och bli mina vittnen.

På liknande sätt upplever vi att våra böner blir obesvarade. Vi bär fram våra tvivel och bekymmer inför Gud men får inte de svar vi önskar, eller han talar inte till oss överhuvudtaget om det vi bett. Men han ger svar! Vi skulle vilja att Gud ger oss snabba lösningar på våra bekymmer, men Gud är en vis Gud som vet vad han gör. I sin tid så ger han oss det svar vi behöver: När den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen.

Det spelar ingen roll hur många böneämnen och bekymmer vi bär fram inför Gud. Så länge vi finns här på jorden så är vår primära uppgift att vara hans vittnen och tala om hans härlighet.

I Psalm 77 inleder psalmisten med att klaga och uttrycka sin nöd, men när han kommer till vers 11 så säger han: “Detta är min plåga.” Men fortsätter längre fram och säger att han ska komma ihåg och vittna om Guds gärningar.

Syskon, när vi befinner oss mitt i en prövning, även om Gud har befriat oss många gånger, så tänker vi att Gud har glömt oss, att vi inte kommer att få se hans barmhärtighet. Men Gud är en kärlekens Gud. Psalm 34 säger: “Mycket får den rättfärdige lida, men Herren räddar honom ur allt.”

Svaret på våra frågor och böner är inte att vi behöver veta om tider eller stunder som Fadern bestämt. Men en sak ska vi vara angelägna om, och det är att överallt vara hans vittnen.

Kampen

I Apostlagärningarna står det att då aposteln Paulus var i Aten och väntade … han väntade, men då han såg hur staden var fylld av avgudar så blev han upprörd i sin ande och började att predika.

Vår ande behöver tändas på nytt i den här tiden när vi ser människorna, hopplösheten, personer som rusar hit och dit för att söka tröst. Vår ande behöver tändas så att vi hängivet sprider budskapet. Det spelar ingen roll hur många bekymmer vi bär i våra hjärtan. Inte heller hur många obesvarade böner vi bär på. Var hans vittne under tiden vi väntar!

Guds svar till oss är: Ni ska få kraft. Vi behöver söka den kraften för att vittna. Då lärjungarna hotades och förbjöds att predika så bad de till Gud:“Och nu, Herre, se hur de hotar oss! Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn” (Apg 4:29-30).

Så borde också våra böner vara idag: Herre, trots alla bekymmer och lidanden, trots all prövning – fyll oss på nytt så att vi kan vara dina vittnen. Även om vi går igenom svårigheter, hjälp oss att vara dina vittnen.

Syskon, vi får inte tystna. Vi måste fortsätta att vittna. Det är inte för intet som evangeliet presenteras med bilder som att bära beredvillighetens skor.På det sättet bör vi bära ut evangeliet. Gå framåt, fortsätt vittna och predika evangeliet. Gud ger oss bönesvar i rätt tid, men underlåt inte att vara hans vittne. Till Timoteus skrev Paulus: “Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.”

Tiden är kort och Jesus kommer snart. Predika evangelium i tid och otid. Låt inte dina bekymmer ta överhanden. Jakob skriver: “Får någon av er lida, ska han be.” När du har bett så kan du frimodigt vara ett vittne för Jesus.

Föregående inlägg Israel behöver Jesus
Nästa inlägg Missionen i Dominikanska republiken

Relaterade inlägg