Himlen kan bli din!

Text: Yngve Stenfelt

Allt ifrån syndafallets första dag i Edens lustgård och syndens inträngande i varje enskild människas liv, har det största behovet varit hos oss alla – behovet av en Frälsare som kan bära och bortskaffa synden ur våra liv.

Synden är den fruktansvärda negativa kraft som för människan bort från Gud i ett evigt fördärv. Vår tid har urvattnat syndabegreppet så till den grad att allt är synd förutom det det verkligen gäller – skilsmässa från Gud. Det är inte synd att du missade tåget eller att du inte fick det arbete du önskade. Synd är att missa målet! Vilket mål? Himlen! En evighet tillsammans med Gud och hans änglar, tillsammans med hans Son, Jesus Kristus och en oräknelig skara av dem som tagit emot hans frälsning.

Alla har syndat och saknar Guds härlighet. Tvärt emot har vi belastats med all världens ting där vi försöker reda ut vårt liv på egen hand med egen kraft och egna resurser. Påhejade av experter på självförverkligande och självförgudning. Människan – jaget – i centrum!

Att detta är en katastrofkurs borde var och en inse, för hur går det när livet har passerat och evigheten tar vid! Syndens lön är döden! En löneutbetalning av evigt fördärv, bort undan från Guds ansikte och hans överväldigande härlighet. Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Det är förskräckligt med en evighet utan Jesus!

I himlen kommer ingen orenhet in, ingen synd. Historien kommer inte att upprepas med frestelser, synd och död. Lidandet försvinner, tårarna avtorkas, all sjukdom är borta, ja själva döden är övervunnen. Här ljuder lovsång till Gud och Lammet som bruset av stora vatten! Vilka är det som sjunger? Det är den frälsta skarans lovsång, de som upplevt rening från synden genom Jesu blod.

Det var nämligen så, att vi gingo alla vilse som får, var och en ville vandra sin egen väg, men Herren lät all vår missgärning drabba Honom. Det var en som hade ett fullständigt rent livsförlopp, utan synd – JESUS. Han tog på sig all vår synd och bar den upp på korset, dog för oss och betalade vår skuld.

Triumferande uppstår han på tredje dagen från de döda och erbjuder sin frälsning till var och en som tror på honom. Vi kan få syndernas förlåtelse i Hans Namn! Åkalla frälsarnamnet Jesus och din synd är förlåten!

Det kostade Gud allt av utgivande av det dyrbaraste himlen hade – hans Son, Jesus Kristus. Kärleken till den i synd fallna människan var så stor att det högsta pris måste betalas. Att genom tro ta emot och uppleva denna frälsning ger livet mening och innehåll och sätter kursen mot himlens härliga stad. Det finns inget som kan jämföras med detta!

Skall himlen bli din? Ja då behöver du ett möte med JESUS! Han är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till Fadern utom genom Honom!

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

Föregående inlägg Maranata – Kom, Herre Jesus!
Nästa inlägg Korsets väg

Relaterade inlägg