– För Jesus är ingenting omöjligt

Vittnesbörd av Diana Kulisauskiene

Det är ett bibelord som är levande för mig. Det är Daniel 3:19-27:

Då fylldes Nebukadnessar av vrede mot Shadrak, Meshak och Abed-Nego, så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetareän man någonsin sett den vara. Och han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Shadrak, Meshak och Abed-Nego och kasta dem i den brinnande ugnen. Så bands de, iförda sina byxor, mantlar, mössor och andra kläder, och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning var så sträng och ugnen blivit så starkt upphettad, blev männen som förde dit Shadrak, Meshak och Abed-Nego själva dödade av eldslågorna. Och de tre männen Shadrak, Meshak och Abed-Nego föll bundna ner i den brinnande ugnen.

Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade sina rådsherrar: ”Var det inte tre män vi band och kastade i elden?” De svarade kungen: ”Jo visst, o konung.” Då sade han: ”Men nu ser jag fyra män gå lösa och lediga inne i elden, helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason.”

Sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: ”Shadrak, Meshak och Abed-Nego! Ni den högste Gudens tjänare, kom ut, kom hit!” Då kom Shadrak, Meshak och Abed-Nego ut ur elden. Och satraperna, guvernörerna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar, att deras huvudhår inte hade svetts och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt.

Jag tror att det är många som känner till här bibelordet. De tre blev kastade i ugnen för att de vägrade bedja till en annan konung, en staty. Men deras egen Konung räddade dem från den brinnande glödheta ugnen. Han, gudasonen, var själv med dem. Jesus vill möta dig som nu läser det här. Om du inte har mött den här underbare Konungen så är det här ditt tillfälle. Han vill möta med dig. Om du har problem så är han den som kan lösa dem. För Jesus är ingenting omöjligt!

Tack Herre Jesus Kristus. Tack Herre Jesus för Bibeln som vi får ha som rättesnöre. Tack att du går före oss och att ingenting kan skada oss när vi har dig. Tack att du är densamme. Tack för frälsningen Herre Jesus. Tack för hoppet i dig Herre Jesus. Tack att vi snart får se dig på skyarna; att vi snart är hemma hos dig där inget lidande finns, där vi aldrig mer behöver sörja, där vi aldrig mer har kamp. Tack för den underbara himmel som väntar. Hjälp människor att få möta dig. Det finns ingen som är så underbar som du Jesus. För ditt namns skull. Amen.

Föregående inlägg O, ljuva hemvist bland Jesu vänner
Nästa inlägg Guds härlighet i Kristi ansikte (del 1)

Relaterade inlägg