Jesus – världens enda hopp

Jag vill dela en undervisning från Romarbrevet, vilket ger oss ingående detaljer om Guds frälsningsplan. I evangelierna möter vi händelserna och berättelsen om Jesus och i Romarbrevet förklaras varför Jesus kom hit till jorden, varför han dog, varför vi behöver få förlåtelse, varför vi lever under fördömelse och behöver komma till Gud och bli frälsta. Så jag uppmanar alla att läsa Romarbrevet. Inte på ett religiöst eller filosofiskt sätt utan enkelt, rakt upp och ner. Försök förstå vad som verkligen sägs. Budskapet är enkelt och klart. Risken finns att vi blockerar våra sinnen med för mycket teorier och andra religiösa ting. Vad Gud vill göra med oss var och en är enkelt. Han vill frälsa våra liv och presenterar sin frälsningsplan för var och en av oss. Jesus dog för oss och befriar oss från våra synder.

Romarbrevet visar på det hopp Jesus erbjuder alla som öppnar sina hjärtan för honom. I kapitel 15:4 står det:

”Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.”

Allt som står skrivet i bibeln är för att undervisa oss om vägen och visa den stora kärlek som Gud har till oss. Allt enligt Guds frälsningsplan som han har presenterat sedan tidens början. Allt som har skrivits är till vår undervisning så att vi kan förstå processen och ha tålamod och tröst.

Det kan tyckas att människan är förlorad och att allt verkar gå mot ett slut. Det verkar inte finnas någon lösning. Människan dör och vi lever det här livet bara för att lida. Men så är det inte. Ordet vi läste säger att det ger oss tröst och uthållighet. Det gör att vi har hopp. Om det hoppet kan vi läsa i vers 5:

”Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Far.”

Jesus är nyckeln i allt detta. Tänk på vad bibeln säger, att Gud sände sin son att förlossa syndare. Inte för att döma världen utan för att frälsa. Gud visade därigenom sin kärlek till oss.

Gud är kärlek och den kärleken vill han ge till oss. Alla människor som genom tro har accepterat och tagit emot Jesus i sina liv är föremål för denna kärlek. Den utför något oerhört stort i våra liv. I Kolosserbrevet står det:

”Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, när vi ber för er. Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken som ni har till alla de heliga” (Kol 1:3,4).

Paulus skriver här att ”vi har hört om er tro på Kristus Jesus”. Dessa personer har accepterat Jesus och det hopp Jesus ger. Han är deras frälsare. Den acceptansen producerar något hos dem. ”… och om kärleken som ni har till alla de heliga.” Vi har inte bara tagit emot denna kärlek för oss själva utan den sprider sig, genom att Jesus arbetar i våra hjärtan. Texten fortsätter:

”…på grund av hoppet som väntar er i himlen. Detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord, evangeliet som har nått fram till er liksom det överallt i världen växer och bär frukt. Så även hos er, från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som den verkligen är” (Kol 1:5,6).

Detta hopp bär frukt och växer inom oss, då vi i tro lyssnar till Guds ord. Det ger resultat och en förändring äger rum i våra liv då vi låter Jesus komma in i våra hjärtan.

När vi läser evangelierna finner vi olika berättelser om personer som har mött Jesus och haft personliga erfarenheter med honom. Som exempel kan vi nämna den samaritiska kvinnan, en kvinna som skämdes över sina gärningar och det rykte som omgav henne. Men när hon mötte Jesus stördes hon inte längre av vad människorna ansåg om henne utan nu var det de ord och det hopp hon hade mött hos Jesus som stod i centrum. Hon började att vittna direkt, för Guds hopp ger frid, en frid som världen inte kan förstå eller förklara. Kvinnan började frimodigt att tala om vad Jesus hade gjort för henne.

Ett annat exempel är en kvinna som var dömd att stenas på grund av äktenskapsbrott. Vi ser hur Guds kärlek markerar inför alla de personer som ville stena henne. De väntade på en reaktion från Jesus för att kunna döma också honom. Men Guds kärlek är annorlunda. Den visar på barmhärtighet och ger frid. Gud förlåter och visar sin kärlek. Därigenom blev kvinnan förvandlad. Hon såg något annorlunda hos Jesus.

Vi läser också om tulltjänstemannen som lyssnar till Jesu ord och blir förvandlad. Människor som har varit syndare av olika slag och inte gör det som är gott inför Gud, förvandlas när de i sin hopplöshet låter Jesus verka i sina hjärtan. Det är direktkontakt med Gud Fader genom Jesus.

Vi kan vara här i världen och tänka att vi har det ganska bra. Vi vandrar, arbetar och lever ett utåt sett normalt liv, men våra hjärtan är tomma. I grunden vet vi att det inte finns något som kan mätta våra liv, men då vi möter Jesus förstår vi och lär oss att sanningen är hos Gud. Det är detta hopp som människan behöver.

Vi läser från Kolossebrevet:

”Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull: att överallt predika Guds ord, den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp” (Kol 1:25-27).

Här talas det om det uppdrag vi har att fullborda. Vad är det som var en hemlighet? Kristus i er, härlighetens hopp. Vers 28:

”Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus.”

Här ser vi att Jesus är Guds plan för människan. Jag gläder mig över det jag läser. Jesus vill att vi ska återfå gemenskapen med honom och få känna den kärlek som han ger. Vi hör inte till den här världen. Vi har fått ett nytt sätt att leva. Det är en kamp mellan världen och vårt sätt att leva och vårt sätt att tänka. All orättfärdighet och det sätt man vanligtvis lever i världen är inte som vi lever. Det som kommer från Gud har blivit naturligt för oss. Jesus visade den här världen något nytt som många inte förstår. Men de som har öppnat sina hjärtan kan börja förstå att människan hör Gud till men att människan är förlorad och behöver bli frälst genom Jesus.

Vi läser i Titus brev:

“Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att föra Guds utvalda till tro och insikt om den sanning som hör till gudsfruktan och ger hopp om evigt liv. Detta eviga liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evig tid. Och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtrotts mig på Guds, vår Frälsares, befallning.”

Hoppet är evigt liv, något Gud har lovat från evig tid. Det är detta hopp som jag vill erbjuda dig idag. Jesus är mitt hopp, honom litar jag på och i honom har jag frid. Min önskan är att också du ska få erfara i ditt liv vad Gud kan göra.

Lyssna inte till dem som varnar dig för att bli religiös. Det handlar inte om att bli religiös utan att få liv i Jesus. Lyssna på vad Gud vill säga dig. Ge Jesus en chans att komma in i ditt liv och förvandla dig och du ska finna frid. Den frid som världen ger är falsk. Hoppet är inte pengar, att vara berömd eller att tycka att man har trygghet i sitt liv just nu. Hoppet kommer från himlen, från Gud till den här jorden, och blev uppspikad på ett kors. Hoppet är Jesus.

Jesus sa: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt” (Matt 11:28-29).

Jesus är här och han vill nå fram och göra något nytt i ditt liv. Om du hör Guds röst så förhärda inte ditt hjärta. Öppna ditt hjärta och erfar livet med Jesus. Du kommer aldrig att ångra det beslutet. Du kommer att få del av samma glädje som alla de personer vi läser om som mötte Jesus i evangelierna. Gud vill förena oss med livets källa. Jesus kommer snart och han vill att alla ska bli frälsta. Han kom inte för att döma världen utan för att frälsa. Han kom inte för att ge bitterhet men frid. Han kom med sanningen, och den säger oss att Gud är kärlek och att Jesus är vårt hopp.

Föregående inlägg Må de mindre ljusen lysa
Nästa inlägg Elementärt om dopet

Relaterade inlägg